Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535585 IS.261.25.2021 Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica. Monika Stec 2021-12-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
537675 Zakup armatura wod-kan - nasuwka naprawcza dwudzielna DN 250 stal - Domex Elżbieta Jarosz 2021-11-22 13:09:00 - Supply Go to
536679 Zakup odczynników laboratoryjnych - producent Hach Lange. Elżbieta Jarosz 2021-11-19 18:01:00 - Supply Go to
534007 Sukcesywna dostawa chloru ciekłego technicznego. Elżbieta Jarosz 2021-11-17 20:27:00 - Supply Go to
530182 Zakup kamery termowizyjnej. Elżbieta Jarosz 2021-11-08 14:57:00 - Supply Go to
531569 Zakup armatura wod-kan - nasuwka naprawcza dwudzielna DN 250 stal Elżbieta Jarosz 2021-11-08 10:15:00 - Supply Go to
527782 Zakup armatury wod- kan - łączniki rurowo- kołnierzowe Elżbieta Jarosz 2021-10-30 16:55:00 - Supply Go to
526430 Zakup armatury wod- kan - hydranty podziemne. Elżbieta Jarosz 2021-10-29 15:44:00 - Supply Go to
526419 Zakup zasuw DN 80 i DN 100 wraz z obudową. Elżbieta Jarosz 2021-10-29 15:40:00 - Supply Go to
526449 Zakup armatury wod- kan - kolano stopowe długie. Elżbieta Jarosz 2021-10-29 15:04:00 - Supply Go to
526436 Nasuwka pełna uniwersalna Domex Elżbieta Jarosz 2021-10-29 15:02:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
254783 Zakup materiałów biurowych Elżbieta Jarosz 2019-09-13 12:41:28 - - Go to
123807 Zakup armatury wod-kan ( opaska naprawcza, nasuwka pełna ) Elżbieta Jarosz 2018-03-21 14:39:00 - - Go to
34404 Materiały - aparatura łączeniowa i zabezpieczająca Elżbieta Jarosz 2015-07-30 09:03:00 - - Go to