Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694443 FIP.271.3.27.2022.MS8 Montaż i podłączenie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach Małgorzata Szymańska 2022-11-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
693261 MRO.6140.47.2022.TS2 „Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku” Michał Ślęzak 2022-11-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
693243 MRO.6140.48.2022.TS2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Włoszczowa” Michał Ślęzak 2022-11-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690600 MROZ.7021.1.29.2022 „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Włoszczowa” Jarosław Szafrański 2022-11-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690576 MROZ.7021.3.4.2022 "Wywóz kontenera typu KP-7 z terenu Placu targowego ul. Targowa we Włoszczowie" Jarosław Szafrański 2022-11-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
686431 FIP.271.1.14.2022AS7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Włoszczowa w latach 2023 - 2024 Agnieszka Sufin 2022-12-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
688784 FIP.271.3.24.2022.MS8 Dostawa (bez montażu) elementów placu zabaw oraz małej architektury dla sołectw na terenie Gminy Włoszczowa Małgorzata Szymańska 2022-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
692566 FIP.271.3.25.2022.AS7 Oczyszczenie rowu przydrożnego oraz przepustów przy drodze gminnej Agnieszka Sufin 2022-11-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
692561 FIP.271.3.26.2022.AS7 Utwardzenie poboczy drogi gminnej Agnieszka Sufin 2022-11-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
688870 FIP.271.3.22.2022.AS7 Modernizacja budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie Agnieszka Sufin 2022-11-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
688871 FIP.271.3.23.2022.AS7 Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ogródkach działkowych we Włoszczowie Agnieszka Sufin 2022-11-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
683498 FIP.271.1.13.2022.AS7 „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Włoszczowa” Agnieszka Sufin 2022-11-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
685842 FIP.271.3.21.2022.AS7 „Termomodernizacja budynku remizy w Międzylesiu” Agnieszka Sufin 2022-11-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
676993 MRO.6832.1.2015.AS5 „Wykonanie sześciu operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0005 Włoszczowa miasto w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – osiedle Reja II” Michał Ślęzak 2022-10-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
676511 MRO.271.8.2022.AT7 „Zakup i montaż fabrycznie nowych wiat śmietnikowych” w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilości 3 szt. Michał Ślęzak 2022-10-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
675224 FIP.271.3.20.2022.MS8 Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Koniecznie Małgorzata Szymańska 2022-10-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
556522 FIP.271.3.35.2021.MS8 Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku Domu Strażaka w Ogarce Małgorzata Szymańska 2021-12-27 11:40:15 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
634320 SCO.2612.1.2022 Remont schodów wejściowych z remontem wiatrołapu i wymianą witryny wejściowej oraz wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych z krat antypoślizgowych z barierkami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie, os. Jana Brożka 14 Samorządowe Centrum Oświaty We Włoszczowie 2022-07-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to