Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
814458 SCO.2612.1.2023 Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2023/2024, wraz z transportem i rozładunkiem Samorządowe Centrum Oświaty We Włoszczowie 2023-09-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
810112 MRO.271.4.2023.EW4 Wymiana pokrycia dachowego na części budynku socjalnego przy ul. Jędrzejowskiej 10 we Włoszczowie Michał Ślęzak 2023-09-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
796324 FIP.271.3.9.2023.MS8 Dostawa sprzętu AGD dla sołectw na terenie Gminy Włoszczowa Małgorzata Szymańska 2023-09-05 10:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
807278 MRO.271.3.2023.EW4 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Nieznanowicach 45 Michał Ślęzak 2023-09-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
803671 MRO.6822.4.2017.AS5 „Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości do art. 95 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z plikami tekstowymi zawierającymi współrzędne punktów granicznych działek w układzie współrzędnych 1965 i 2000” Michał Ślęzak 2023-08-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
802608 SO.5543.5.2023.BC Zakup wraz z dostawą Motopompy Pożarniczej na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wiśniowej Bartłomiej Czernik 2023-08-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
801163 INF.271.3.3.2023.MS Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office Michał Suliga 2023-08-08 16:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
793738 MRO.271.1.2023 Remont lokali socjalnych przy ul. Dębowej 1/2 i 1/4 we Włoszczowie Michał Ślęzak 2023-08-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
797136 FIP.271.1.9.2023.DŁ Utwardzenie poboczy drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Bebelno Kolonia Ewa Budkiewicz 2023-07-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
792890 SCO.2612.1.2023 Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy systemem zaprojektuj i wybuduj Samorządowe Centrum Oświaty We Włoszczowie 2023-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
798081 DKW.261.4.2023 "Dom Kultury 2.0"-część 1 Dom Kultury we Włoszczowie 2023-08-16 09:50:47 Zapytanie ofertowe Supply Go to
798135 "Dom Kultury 2.0"-część 2 Dom Kultury we Włoszczowie 2023-08-16 09:54:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
793724 MRO.271.2.2023 Wymiana przyłącza c.o. między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na os. Broniewskiego 4 – Broniewskiego 8 we Włoszczowie z rur preizolowanych 2 x dn 65/140 mm o długości około 37 mb i na os. Brożka 11- Brożka 12 we Włoszczowie z rur preizolowanych 2 x dn 65/140 mm o długości około 25 mb Michał Ślęzak 2023-08-04 12:29:45 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
774097 INF.271.3.2.2023.MS Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office Michał Suliga 2023-06-07 15:31:31 Zapytanie ofertowe Supply Go to
762489 INF.271.3.1.2023.MS Dostawa 18 szt. komputerów typu All-in-one wraz z pakietem biurowym Office Michał Suliga 2023-05-11 15:17:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
753143 MRO.271.2.2023.AT7 Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa w 2023r. Aleksandra Tkacz 2023-04-19 12:23:53 Zapytanie ofertowe Service Go to
749998 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00164034/01 z dnia 2023-04-04 FIP.271.1.3.2023.AS7 Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2023 roku Agnieszka Sufin 2023-04-21 08:52:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744555 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00146255/01 z dnia 2023-03-22 FIP.271.1.2.2023.AS7 Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2023 roku Agnieszka Sufin 2023-04-21 08:55:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
643408 FIP.271.3.12.2022.AS7 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP w miejscowości Przygradów”. Agnieszka Sufin 2023-04-21 10:34:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
640057 FIP.271.3.7.2022.AS7 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP w miejscowości Przygradów Agnieszka Sufin 2023-04-21 10:35:56 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
803792 FIP.271.1.8.2023.AS7 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00346028/01 z dnia 2023-08-08 „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie” Agnieszka Sufin 2023-09-19 15:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793131 FIP.271.1.7.2023.AS7 Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do kwoty 17 000 000,00 zł. Dariusz Górski 2023-09-15 10:26:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
787070 FIP.271.1.6.2023.AS7 Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie Ewa Budkiewicz 2023-08-07 12:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
780695 FIP.271.1.6.2023.AS7 „Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie” Agnieszka Sufin 2023-08-18 15:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764645 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00209674/01 z dnia 2023-05-10 FIP.271.1.5.2023.AS7 Modernizacja dróg na terenie Gminy Włoszczowa Część 1: Modernizacja dróg Część 2: Modernizacja dróg w miejscowości Łachów Agnieszka Sufin 2023-06-12 13:11:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755078 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00179331/01 z dnia 2023-04-17 FIP.271.1.4.2023.AS7 Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach na terenie Gminy Włoszczowa w 2023 roku Agnieszka Sufin 2023-05-11 14:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
728824 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00096862/01 z dnia 2023-02-15; FIP.271.1.1.2023.AS7 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY WŁOSZCZOWA Agnieszka Sufin 2023-03-14 08:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
683498 FIP.271.1.13.2022.AS7 „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Włoszczowa” Agnieszka Sufin 2022-12-01 09:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
670513 FIP.271.1.12.2022.AS7 Numer ogłoszenia 2022/BZP 00373044 z dnia 30.09.2022r „Wymiana pokrycia dachowego w ramach zadania pn. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka” Agnieszka Sufin 2022-11-14 09:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
659992 FIP.271.1.11.2022.AS7 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00336180 z dnia 2022-09-06 „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Agnieszka Sufin 2022-10-24 09:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to