Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
531224 ZPA.271.18.2021 Remont ulicy Klasztornej we Włodawie Zamówienia publiczne 2021-11-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528886 ZPA.271.17.2021 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych w 2022 roku Zamówienia publiczne 2021-11-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
505382 ZPA.271.16.2021 Budowa „Miejskiego Centrum Monitoringu” w ramach projektu „Rewitalizacja Włodawy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Infrastruktura Obszarów Miejskich Zamówienia publiczne 2021-09-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499753 ZPA.271.15.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Działkowców we Włodawie Zamówienia publiczne 2021-09-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
476369 ZPA.271.13.2021 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie warunków do przepisów ppoż. Zamówienia publiczne 2021-07-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
474435 ZPA.271.11.2021 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta Włodawa w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1) „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Piastowskiej, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saskiej, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagonie ,ul. Waligóry, ul. Światowida – etap II”, 2) „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L – ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawa” oraz 3) „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L – ul. Lipowa we Włodawa”. Zamówienia publiczne 2021-07-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
470314 ZPA.271.8.2021 Bezpieczny WTZ Zamówienia publiczne 2021-07-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
467098 ZPA.271.9.2021 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie warunków do przepisów ppoż. Zamówienia publiczne 2021-06-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465615 ZPA.271.10.2021 Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 Zamówienia publiczne 2021-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462277 MOPS.271.9.2021.GN Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na potrzeby mieszkańców gminy miejskiej Włodawa Zamówienia publiczne 2021-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings