Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818514 P.271.1.11.2023 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na budynek mieszkalny w Szufnarowej dz.nr 2071/5 Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814048 Ś.271.1.16.2023 Wykonanie odwiertu badawczego Wiśniowa GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-10-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769510 P.271.1.5.2023 Zwiększenie atrakcyjności i dostępności bazy kulturalnej i turystycznej Gminy Wiśniowa poprzez rozbudowę Ośrodka Kultury o windę wraz z niezbędna przebudową strefy wejściowej Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
775339 P.271.1.10.2023 Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku DL w Szufnarowej o garaż 1 stanowiskowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szufnarowej wraz z rozbiórką istniejącej wiaty Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-06-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772281 ZEAS.271.1.9.2023 „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2023/2024” Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765558 P.271.1.8.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 112464 Kozłówek -Podlas ( dz. gr nr. 317) Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-05-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756514 OB.271.1.7.2023 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Wiśniowa etap II- Dostawa komputerów i laptopów z oprogramowaniem Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-04-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
747572 P.271.1.6.2023 Przebudowa istniejącego budynku „Domu Ludowego” w miejscowości Różanka Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-04-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
738543 Ś.271.1.2.2023 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacja części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
736666 OB.271.1.4.2023 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Wiśniowa etap II Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
732500 P.271.1.3.2023 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wiśniowa Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-03-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
723096 P.271.1.1.2023 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa Przetargi Gmina Wiśniowa 2023-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings