Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935499 IZRK.271.11.2024 " Budowa strażnicy OSP w Guzowie” Konrad Gruza 2024-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936341 IZRK.271.12.2024 Ratunkowe prace konserwatorskie i rewaloryzacja barokowej architektury klasztornej w Miedniewicach, etap i - elewacje zewnętrzne klasztoru Konrad Gruza 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928463 IZRK.271.10.2024 "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla Gminy Wiskitki w roku 2024" Konrad Gruza 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
927022 IZRK.271.9.2024 " Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Guzowie – postępowanie II" Konrad Gruza 2024-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
901412 IZRK.271.6.2024 FUNDACJA IM. FELIKSA HR. SOBAŃSKIEGO: Rewaloryzacja mostu północnego i kładki południowej w zespole pałacowo-parkowym w Guzowie Konrad Gruza 2024-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902630 IZRK.271.7.2024 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Guzowie Konrad Gruza 2024-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
898469 IZRK.271.4.2024 Rozbudowa szkoły podstawowej w Miedniewicach – etap III Konrad Gruza 2024-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897389 IZRK.271.5.2024 Budowa strażnicy OSP w Guzowie – etap I Konrad Gruza 2024-03-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890008 IZRK.271.3.2024 Dostawa kruszyw wraz z wbudowaniem na drogi gminne Konrad Gruza 2024-02-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
890182 IZRK.271.2.2024 Dostawa koparko-ładowarki do utrzymania infrastruktury drogowej Gminy Wiskitki - oferty dodatkowe Konrad Gruza 2024-02-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
861720 IZRK.271.28.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wiskitki oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Konrad Gruza 2024-02-11 23:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
882174 IZRK.271.1.2024 Dostawa kolejnych maszyn do utrzymania infrastruktury drogowej Gminy Wiskitki Konrad Gruza 2024-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings