Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
955549 ZI.271.14.2024.ZP Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu Monika Wieczorek 2024-07-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
944705 ZI.271.10.2024.ZP Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie Monika Wieczorek 2024-07-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
953077 ZI.271.12.2024.ZP „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węgliniec” CZĘŚĆ NR 1 „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węgliniec – przebudowa drogi i chodników w Węglińcu” Monika Wieczorek 2024-07-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
953817 ZI.271.13.2024.ZP Przebudowa oczyszczalni ścieków w Węglińcu Monika Wieczorek 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
944110 ZI.271.9.2024.ZP Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda Monika Wieczorek 2024-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
948269 ZI.271.11.2024.ZP Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Węgliniec oraz dzieci z oddziału „0” do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu w roku szkolnym 2024/2025 Monika Wieczorek 2024-07-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
942635 ZI.271.7.2024.ZP Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Węgliniec Monika Wieczorek 2024-07-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
943124 ZI.271.8.2024.ZP Przebudowa ul. Rzecznej w Starym Węglińcu dz. nr 841 - ETAP II Monika Wieczorek 2024-07-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
932244 ZI.271.6.2024.ZP Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie Monika Wieczorek 2024-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
921281 ZI.2.1.1.2024.ZP.6 Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie Monika Wieczorek 2024-05-06 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
916957 ZI.271.5.2024.ZP Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki Monika Wieczorek 2024-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917723 ZI.2.1.1.2024.ZP.5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Monika Wieczorek 2024-04-24 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
898221 ZI.2.1.1.2024.ZP.3 Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej Monika Wieczorek 2024-03-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
884325 ZI.271.4.2024.ZP Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu Monika Wieczorek 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
952225 ZI.271.6.2024.ZP Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Ruszowie Barbara Czapiewska 2024-07-09 14:21:26 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
915313 ZI.2.1.1.2024.ZP.4 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Monika Wieczorek 2024-04-19 09:13:00 Zapytanie ofertowe Service Go to