Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
443617 2021/BZP 00019603/01 "Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych dla oświetlenia ul. Chabrowej w Wąsoszu" (BI.271.6.2021) Joanna Pawliczak 2021-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
445002 BI.272.36.2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb OSP Wąsosz Karol Łagocki 2021-04-15 06:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
443982 BI.272.35.2021 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną" w miejscowości Rudna Mała Karol Łagocki 2021-04-12 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
442135 BI.272.28.2021 Zakup pralki dla potrzeb OSP Wąsosz Karol Łagocki 2021-04-08 10:33:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442140 BI.272.29.2021 Zakup suszarki dla potrzeb OSP Wąsosz Karol Łagocki 2021-04-08 10:33:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442417 BI.272.32.2021 Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni napowietrznej w miejscowości Wrząca Śląska. Joanna Lorenc 2021-04-07 14:34:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442318 BI.272.31.2021 Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego w miejscowości Chocieborowice Joanna Lorenc 2021-04-07 13:03:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
441423 BI.272.27.2021 Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni napowietrznej w miejscowości Rudna Wielka. Joanna Lorenc 2021-04-06 15:03:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
441365 BI.272.26.2021 Zakup, dostawa i montaż elementu siłowni napowietrznej w miejscowości Kamień Górowski. Joanna Lorenc 2021-04-06 14:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
440637 BI.272.24.2021 "Pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności" (BI.272.24.2021) Joanna Pawliczak 2021-04-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441290 BI.272.25.2021 Zakup i dostawa traktorka ogrodowego- koszącego dla Sołectwa Kamień Górowski Joanna Lorenc 2021-04-02 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
443041 BI.272.34.2021 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną" w miejscowości Rudna Mała Karol Łagocki 2021-04-08 11:02:59 Zapytanie ofertowe Service Go to
433784 2021/BZP/00015983/01 „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o część gospodarczo-socjalną” (BI.271.2.2021) Joanna Pawliczak 2021-03-11 10:05:38 Przetarg nieograniczony Construction work Go to