Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822468 ZP.272.1.109.2023 Dostawa mebli gabinetowych Zamówienia Publiczne 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819957 ZP.272.1.91.2023 Organizacja spotkań dla różnych grup zawodowych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej - ZP.272.1.91.2023 Zamówienia Publiczne 2023-10-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
822336 ZP.272.1.106.2023 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego Zamówienia Publiczne 2023-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818500 ZP.272.1.103.2023 Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie - ZP.272.1.103.2023 Zamówienia Publiczne 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825501 ZP.272.1.111.2023 Dostawa gadżetów promocyjnych kategoria katalogowe w tym gadżety konferencyjne na potrzeby ogólne w związku z udziałem w różnych wydarzeniach promocyjnych. Zamówienia Publiczne 2023-10-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
823970 ZP.272.1.107.2023 Dostawa laptopów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - ZP.272.1.107.2023 Zamówienia Publiczne 2023-10-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821717 ZP.272.1.100.2023 Produkcja materiałów wideo promujących Program Regionalny - ZP.272.1.100.2023 Zamówienia Publiczne 2023-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
815325 ZP.272.1.79.2023 Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 – przebudowa dziedzińca (ZP.272.1.79.2023) Zamówienia Publiczne 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819655 ZP.272.1.93.2023 Uzupełnienie, korekta redakcyjna, przygotowanie do druku i druk folderu „Atrakcje turystyczne Warmii i Mazur” Zamówienia Publiczne 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
812135 ZP.272.1.104.2023 Dostawa foteli/krzeseł obrotowych oraz krzeseł tapicerowanych - ZP.272.1.104.2023. Zamówienia Publiczne 2023-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
811814 ZP.272.1.92.2023 Dostawa kalendarzy na rok 2024 - ZP.272.1.92.2023 Zamówienia Publiczne 2023-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808203 ZP.272.1.94.2023 Organizacja spotkania Zamówienia Publiczne 2023-09-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
806669 ZP.272.1.89.2023 Roboty budowlane w budynku przy ul. Partyzantów 24. Zamówienia Publiczne 2023-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810203 ZP.272.1.98.2023 dostawa systemu pamięci masowej Zamówienia Publiczne 2023-09-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
802268 ZP.272.1.90.2023 wykonanie usługi organizacji 5-dniowej wizyty studyjnej dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zamówienia Publiczne 2023-09-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
804699 ZP.272.1.101.2023 Remont elewacji budynku przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie. Zamówienia Publiczne 2023-08-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
696003 ZP.272.1.130.2022 Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie – etap II. Zamówienia Publiczne 2022-12-19 12:52:06 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to