Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
507970 ZP.272.1.109.2021 Usługa cateringowa związana z organizacją Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Zamówienia Publiczne 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
500040 ZP.272.1.91.2021 Usługa dla pracowników Urzędu w postaci abonamentu miesięcznego uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych Zamówienia Publiczne 2021-09-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
507830 ZP.272.1.111.2021 Dostawa 3 elektrycznych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Zamówienia Publiczne 2021-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
508552 ZP.272.1.104.2021 świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Biura Regionalnego w Elblągu oraz Biura Regionalnego w Ełku Zamówienia Publiczne 2021-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498782 ZP.272.1.88.2021 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - ZP.272.1.88.2021 Zamówienia Publiczne 2021-09-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
507667 ZP.272.1.90.2021 Organizacja imprezy pt. Mistrzostwa Województwa w e-sporcie o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ZP.272.1.90.2021 Zamówienia Publiczne 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
503553 ZP.272.1.110.2021 Przeprowadzenie kampanii marketingowej promującej Województwo Warmińsko-Mazurskie z wykorzystaniem mediów przewoźnika lotniczego Zamówienia Publiczne 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
502565 ZP.272.1.96.2021 przeprowadzenie badania ankietowego opinii (barometrów) w roku 2021, na potrzeby oceny realizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku – Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Zamówienia Publiczne 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
499836 ZP.272.1.85.2021 Organizacja Gali projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” Zamówienia Publiczne 2021-09-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
500053 ZP.272.1.105.2021 Organizacja dwudniowej konferencji – X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Zamówienia Publiczne 2021-09-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
500620 ZP.272.1.100.2021 Publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym Zamówienia Publiczne 2021-09-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
495317 ZP.272.1.95.2021 „Remont pomieszczeń Gabinetu Marszałka – roboty budowlane oraz montaż instalacji audiowizualnej” Zamówienia Publiczne 2021-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494056 ZP.272.1.79.2021 Usługa organizacji Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach Zamówienia Publiczne 2021-08-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
485268 ZP.272.1.72.2021 Zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl Zamówienia Publiczne 2021-08-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
494683 ZP.272.1.89.2021 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zamówienia Publiczne 2021-08-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
490867 ZP.272.1.46.2021 Produkcja materiałów promujących RPO WiM Zamówienia Publiczne 2021-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
491944 ZP.272.1.83.2021 Druk dokumentu pt. Warmińsko-Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego wraz ze streszczeniem i broszurą Zamówienia Publiczne 2021-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings