Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665617 ZP.272.1.104.2022 Dostawa laptopów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zamówienia Publiczne 2022-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
663007 ZP.272.1.102.2022 Kompleksowa organizacja regionalnego forum rewitalizacji i rozwoju miast - ZP.272.1.102.2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
660223 ZP.272.1.80.2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamówienia Publiczne 2022-10-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668549 ZP.272.1.116.2022 Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet w piłce ręcznej w 2022 r. Zamówienia Publiczne 2022-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
667300 ZP.272.1.100.2022 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na poprawę środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów województwa warmińsko-mazurskiego” - ZP.272.1.100.2022 Zamówienia Publiczne 2022-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
668607 ZP.272.1.87.2022 Przeprowadzenie usługi szkoleniowej online w formie warsztatów w zakresie planowania i przeprowadzania kampanii Facebook Ads i Google Ads - ZP.272.1.87.2022 Zamówienia Publiczne 2022-10-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
666088 ZP.272.1.103.2022 Organizacja imprezy pt. Mistrzostwa Województwa w e-sporcie o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ZP.272.1.103.2022 Zamówienia Publiczne 2022-10-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
662720 ZP.272.1.88.2022 Dostawa materiałów i wyposażenia w zakresie turystyki rowerowej Zamówienia Publiczne 2022-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
661521 ZP.272.1.105.2022 Kompleksowa organizacja szkolenia – krytyczne myślenie. Zamówienia Publiczne 2022-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661683 ZP.272.1.99.2022 Dostawa książek/albumów o regionie Zamówienia Publiczne 2022-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
653942 ZP.272.1.91.2022 Udzielenie gwarancji dla systemu finansowo-księgowego ENOVA. Zamówienia Publiczne 2022-09-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
659307 ZP.272.1.90.2022 Opracowanie projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza - ZP.272.1.90.2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658750 ZP.272.1.24.2022 przeprowadzenie audytu w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie Zamówienia Publiczne 2022-09-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
649790 ZP.272.1.84.2022 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów -ZP.272.1.84.2022 Zamówienia Publiczne 2022-09-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
657696 ZP.272.1.96.2022 Realizacja szkolenia pt. Doskonalenie kompetencji wychowawczych osób odbywających karę pozbawienia wolności w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zamówienia Publiczne 2022-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656688 ZP.272.1.108.2022 Publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji w dzienniku/dziennikach o zasięgu regionalnym Zamówienia Publiczne 2022-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
649757 ZP.272.1.86.2022 Organizacja dwudniowego spotkania szkoleniowego Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze służbami księgowymi jednostek budżetowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zamówienia Publiczne 2022-09-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings