Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
536889 ZP.272.1.120.2021 przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” Zamówienia Publiczne 2021-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534363 ZP.272.1.99.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie „Kampanii w mediach oraz OOH” Zamówienia Publiczne 2021-12-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
537818 ZP.272.1.113.2021 dostawa i rezerwacja biletów lotniczych Zamówienia Publiczne 2021-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
536408 ZP.272.1.84.2021 Organizacja i poprowadzenie jednodniowych szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w ramach projektu "Akademia Pomocy Społecznej" Zamówienia Publiczne 2021-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534253 ZP.272.1.129.2021 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Biura Regionalnego w Elblągu oraz Biura Regionalnego w Ełku Zamówienia Publiczne 2021-11-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
534029 ZP.272.1.126.2021 dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z przekazaniem Wykonawcy w rozliczeniu samochodu osobowego, będącego własnością Zamawiającego Zamówienia Publiczne 2021-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
534417 ZP.272.1.94.2021 Kompleksowa organizacja szkolenia - Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE Zamówienia Publiczne 2021-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
530337 ZP.272.1.107.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu ROP WiM 2014-2020 na dziedzictwo naturalne i kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego” Zamówienia Publiczne 2021-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
523756 ZP.272.1.102.2021 Udzielenie gwarancji oraz usługa wsparcia dla systemu finansowo-księgowego ENOVA - ZP.272.1.102.2021 Zamówienia Publiczne 2021-11-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
532429 ZP.272.1.117.2021 Organizacja szkolenia dla Regionalnej Grupy Roboczej ds. Komunikacji - pt. Design Thinking, czyli kreatywne myślenie przy projektach finansowanych z Funduszy Europejskich - ZP.272.1.117.2021 Zamówienia Publiczne 2021-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
532634 ZP.272.1.123.2021 Web Application Firewall - ZP.272.1.123.2021 Zamówienia Publiczne 2021-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
532651 ZP.272.1.122.2021 Wykonanie i druk Przewodnika o krainie Pętli Żuławskiej. Zamówienia Publiczne 2021-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings