Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
953743 ZP.272.1.73.2024 wykonanie audytu prognoz wynagrodzenia i wynagrodzenia Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Zamówienia Publiczne 2024-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
954434 ZP.272.1.71.2024 Dostawa gadżetów promocyjnych oznakowanych symbolem Warmia-Mazury Zamówienia Publiczne 2024-07-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
948485 ZP.272.1.61.2024 Organizacja kampanii outdoor na temat FEWiM 2021-2027 Zamówienia Publiczne 2024-07-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
949620 ZP.272.1.69.2024 Dostawa słuchawek Zamówienia Publiczne 2024-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
939120 ZP.272.1.65.2024 Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej Zamówienia Publiczne 2024-07-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
943943 ZP.272.1.68.2024 remont elewacji budynku przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie Zamówienia Publiczne 2024-07-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939208 ZP.272.1.63.2024 Organizacja dwudniowego spotkania szkoleniowego. Zamówienia Publiczne 2024-07-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
942192 ZP.272.1.46.2024 Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 – przebudowa dziedzińca (ZP.272.1.46.2024) Zamówienia Publiczne 2024-07-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
942533 ZP.272.1.44.2024 Przeprowadzenie badania dotyczącego sytuacji rodzin z dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim i realizowanych na ich rzecz usług społecznych w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur” - ZP.272.1.44.2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
934785 ZP.272.1.57.2024 Organizacja wyjazdu na targi/misję gospodarczą do Republiki Korei w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2024+” - ZP.272.1.57.2024 Zamówienia Publiczne 2024-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
943604 ZP.272.1.62.2024 Dostawa środków czystości i higieny Zamówienia Publiczne 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
942809 ZP.272.1.64.2024 Organizacja wizyty studyjnej zagranicznej - ZP.272.1.64.2024 Zamówienia Publiczne 2024-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
942127 ZP.272.1.56.2024 Wykonanie naprawy stolarki drzwiowej. Zamówienia Publiczne 2024-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
696003 ZP.272.1.130.2022 Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie – etap II. Zamówienia Publiczne 2022-12-19 12:52:06 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to