Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601617 ZP.271.6.2022 Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Zamówienia Publiczne 2022-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603225 ZP.271.7.2022 Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego Zamówienia Publiczne 2022-04-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
594509 ZP.271.5.2022 Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie części terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego Zamówienia Publiczne 2022-04-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
584307 ZP.271.4.2022 Budowa ulic: Okrężnej i Akacjowej w Wąbrzeźnie Zamówienia Publiczne 2022-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
577629 ZP.271.3.2022 Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno Zamówienia Publiczne 2022-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
548777 RW TBS 1/2021 Przebudowa dróg dojazdowych Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2021-12-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
551897 ZP.271.15.2021 Korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół miejskich Zamówienia Publiczne 2021-12-21 08:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
550772 ZP.271.16.2021 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Zamówienia Publiczne 2021-12-16 08:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
540180 ZP.271.14.2021 Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej, Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie Zamówienia Publiczne 2021-12-07 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
518281 ZP.271.13.2021 Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych ul. Generała Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie Zamówienia Publiczne 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings