Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
714753 A-ZP.381.01.2023.AS Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy Anna Stokowiec 2023-01-31 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
720552 3/IMPK/2023 Usługa przygotowania konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie autorskiego wykładu w języku angielskim nt. „Principles of Transparency & Best Practices in Scholarly Publishing” wraz z poprowadzeniem sesji panelowej oraz czynny udział w konferencji zgodnie z harmonogramem Szkoły zimowej „How to become a better scientist and teacher” w ramach projektu pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Joanna Wieczorek 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720550 2/IMPK/2023 Usługa przygotowania konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie przeprowadzenie zajęć z zakresu metodologii badań naukowych (w formie warsztatu) zgodnie z harmonogramem Szkoły zimowej „How to become a better scientist and teacher” w ramach projektu pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Joanna Wieczorek 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720513 1/IMPK/2023 Usługa przygotowania konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z modułu dydaktycznego o nazwie „Practising skills is the key to success” (w formie warsztatu) zgodnie z harmonogramem Szkoły zimowej „How to become a better scientist and teacher” w ramach projektu pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Joanna Wieczorek 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720561 4/IMPK/2023 Usługa przygotowania konspektu oraz podstawie przeprowadzenie autorskiego wykładu w języku angielskim nt. „Co-creation Strategy and Its Dual Impact on Education Quality and Marketing: A Contemporary Issue in Higher Educations” wraz z poprowadzeniem sesji panelowej oraz czynny udział w konferencji zgodnie z harmonogramem Szkoły zimowej „How to become a better scientist and teacher” w ramach projektu pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (nr POWR.03.03.00-00-PN16/18), realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Joanna Wieczorek 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
719860 Szacowanie wartości zamówienia - usługa zaprojektowania i wykonania „Zielonego przystanku” przy budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Felczaka 3c w Szczecinie w ramach projektu pn. „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” nr umowy: POPC.02.03.01-00-0076/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tomasz Makowski 2023-02-01 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
719930 A-ZP.381.05.2023.AKZ Przeprowadzenie badania ankietowego na temat zachowań konsumenckich w zakresie pozbywania się sprawnych produktów z gospodarstw domowych. Anna Karska-Zdziebko 2023-02-03 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
720986 A-ZP.381.2.2023.KO opracowanie merytoryczne (5 scenariuszy) do filmów animowanych i produkcja 5 filmów animowanych w ramach projektu „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, POWR.03.05.00-00-CW03/20-00) Krystyna Obecna 2023-02-06 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721126 A-ZP.381.04.2023.KF Dostawa urządzeń telewizji przemysłowej (CCTV) dla Domu Studenta Uniwersytetu Szczecińskiego nr 4 w Szczecinie Kamila Forlańska 2023-02-08 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
721141 A-ZP.381.08.2023.AS Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Stokowiec 2023-02-08 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
716784 Dostawa 5 sztuk gablot muzealnych do Muzeum Olimpizmu Uniwersytetu Szczecińskiego Artur Szwedo 2023-01-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
717313 A-ZP.382.01.2023.AKZ Organizacja spotkania szkoleniowo-integracyjnego wraz z usługą gastronomiczną dla pracowników i współpracowników Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Anna Karska-Zdziebko 2023-01-23 07:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
716317 Laptop - WNŚiP Bartosz Krefta 2023-01-20 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
708755 A-ZP.381.157.2022.AKZ Usługa szkoleniowa dla pracowników Akademickiego Biura Karier US w celu podnoszenia kompetencji zawodowych w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00. Anna Karska-Zdziebko 2023-01-12 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
708308 Opracowanie merytoryczne scenariusza, rejestracja i produkcja wideo 5 kursów. Agnieszka Skrycka 2023-01-10 12:56:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
711255 Dostawa z montażem pompy próżniowej VLP-120 Mirosław Łatka 2023-01-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
711529 Produkcja dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va Kamila Latocha 2023-01-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
708984 szkolenia specjalistyczne w zakresie IT dla pracowników US Eliza Wancerz 2023-01-09 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
708307 Opracowanie merytoryczne scenariusza i produkcja 5 animowanych filmów. Agnieszka Skrycka 2022-12-30 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
705631 A-ZP.381.159.2022.WB Modernizacja części Domu Studenta nr 3 w Szczecinie przy ul. Kordeckiego 15, na potrzeby działalności Działu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wiedzy o Dostępności w ramach projektów pn. MAXImUS dostępności, nr umowy POWR.03.05.00-00-A031/20-00, oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie, nr umowy POWR.03.05.00-00-CW03/20-00 wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi Wojciech Bereszko 2022-12-30 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
685770 Dostawa kamery inspekcyjnej Mirosław Łatka 2022-11-18 11:20:07 Zapytanie ofertowe Supply Go to
688256 Zakup, dostawa i montaż rolet rzymskich, antyram, donic i tabliczek informacyjnych do eksponatów na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w ramach projektu INT 161 „Odrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va- etap II. Kamila Latocha 2022-11-10 09:18:11 Zapytanie ofertowe Supply Go to
597327 Wykonanie badań krwi systemem Sarsted Monovette wraz z pobraniem od grupy od 10 do 25 osób x 6 pobrań na osobę w czasie 4 dni wraz z osobą pobierającą krew Mirosław Łatka 2022-04-12 11:06:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
574710 Druk folderu promocyjnego Małgorzata Fidek-Tylka 2022-02-21 12:51:52 Zapytanie ofertowe Service Go to
549027 Zapytanie poniżej progu - roboty bud. - Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51a w Szczecinie Marek Badurski 2021-12-09 09:10:01 - Construction work Go to
513472 4a/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-10-11 10:37:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
496548 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-10-07 10:51:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
509593 4/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-24 13:33:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505423 3/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (monitor do georadaru) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-17 12:02:32 Zapytanie ofertowe Supply Go to
501607 1/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (sprzęt fotograficzny) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-06 12:05:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
590001 Dostawa materiałów do pobierania oraz zabezpieczania materiału biologicznego do analiz genetycznych. Mirosław Łatka 2022-03-28 12:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
568207 Dostawa zamiatarki HECHT 8101 BS z dedykowanymi akcesoriami (pług , oraz pojemnik na odpady ) Mirosław Łatka 2022-02-10 08:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
546591 Przycinka 18 szt. drzew wraz z wycinką jednego drzewa i wyfrezowaniem pnia i korzeni poniżej poziomu gruntu. na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-12-16 09:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537206 Demontaż starego i montaż nowego szlabanu hydraulicznego o zasilaniu 230V przy wjeździe na parking na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-11-29 10:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to