Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666572 Dostawa trzech zestawów automatycznych pipet jednokanałowych Mirosław Łatka 2022-09-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
665363 A-ZP.381.114.2022.KO usługi transportowe świadczone studentom i doktorantom z niepełnosprawnością studiujących w Uniwersytecie Szczecińskim z projektu „MAXImUS dostępności” Krystyna Obecna 2022-09-28 11:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
665221 Cukrowa/1/2022 Zakup i dostawa wykładziny obiektowej do budynku A Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin Piotr Urbaniak 2022-09-30 07:56:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
665253 A-ZP.381.111.2022.AKZ Produkcja i dostawa gadżetów reklamowych związanych z realizacją projektu „DITE – Diverse Internationalisation of Teacher Education” nr umowy finansowej 2021-1-PL01-KA220-HED-000031129. Anna Karska-Zdziebko 2022-09-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
665282 Wykonanie zewnętrznego zasilania wody i energii elektrycznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3C. Marcin Inglot 2022-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
663435 A-ZP.381.110.2022.WB dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego Wojciech Bereszko 2022-09-30 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
667593 A-ZP.381.115.2022.IŁP Usługi transportu autokarowego dla uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z Opiekunami w ramach projektu „Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 Izabela Łukawska - Przydrożny 2022-10-03 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
664152 A-ZP.381.112.2022.KO Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie- etap I Krystyna Obecna 2022-10-03 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665932 Wymiana zespołu głównego falownika sterującego pracą dźwigu w obiekcie Wydziału Ekonomii,Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Jan Wieczorek 2022-10-03 11:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
664164 A-ZP.381.109.2022.KF usługa prania pościeli wraz z transportem na potrzeby obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego Kamila Forlańska 2022-10-05 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667467 Prace montażowo-instalatorskie dot. instalacji audio-wideo w salach nr 109 i 110 - WNS Bartosz Krefta 2022-09-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
667477 Przeprowadzenie zmian w zakresie okablowania laboratoriów komputerowych nr 248 i 177 - WNS Bartosz Krefta 2022-09-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
667492 Wymiana gniazd, kabli, osłon i puszek elektrycznych w sali nr 257 - WNS Bartosz Krefta 2022-09-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
667525 Usługa organizacji krajowej szkoły naukowej w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY Eliza Wancerz 2022-09-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
664599 A-ZP.381.113.2022.AS Wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych dla 105 osób w ramach projektu NCBiR „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności” (konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”) Anna Stokowiec 2022-09-26 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
652457 A-ZP.381.95.2022.WB dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy w Uniwersytecie Szczecińskim Anna Karska-Zdziebko 2022-09-23 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
653952 A-ZP.381.98.2022.WB Usługa sukcesywnego odbioru i wywozu odpadów z obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego Krystyna Obecna 2022-09-23 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
662272 A-ZP.381.87.2022.KF Przeprowadzenie badań metodą CAWI lub CATI lub CAPI na temat systemu zarządzania kadrami i osiąganie celów społecznych Kamila Forlańska 2022-09-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
665474 Usługa organizacji krajowej szkoły naukowej w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY Eliza Wancerz 2022-09-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
661628 A-ZP.381.107.2022.AKW Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby „Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie" nr projektu POWR.03.05.00- 00-CW03/20. Anna Kloczkowska-Wójcik 2022-09-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
597327 Wykonanie badań krwi systemem Sarsted Monovette wraz z pobraniem od grupy od 10 do 25 osób x 6 pobrań na osobę w czasie 4 dni wraz z osobą pobierającą krew Mirosław Łatka 2022-04-12 11:06:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
574710 Druk folderu promocyjnego Małgorzata Fidek-Tylka 2022-02-21 12:51:52 Zapytanie ofertowe Service Go to
549027 Zapytanie poniżej progu - roboty bud. - Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51a w Szczecinie Marek Badurski 2021-12-09 09:10:01 - Construction work Go to
513472 4a/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-10-11 10:37:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
496548 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-10-07 10:51:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
509593 4/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-24 13:33:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505423 3/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (monitor do georadaru) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-17 12:02:32 Zapytanie ofertowe Supply Go to
501607 1/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (sprzęt fotograficzny) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-06 12:05:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502104 Wykonanie ekspertyzy technicznej przyczyn powstania zarysowania ścian zewnętrznych budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. Marcin Inglot 2021-08-31 14:34:37 Zapytanie ofertowe Service Go to
501401 Słuchawki na potrzeby WEFiZ Adam Kowalski 2021-08-31 13:47:55 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
590001 Dostawa materiałów do pobierania oraz zabezpieczania materiału biologicznego do analiz genetycznych. Mirosław Łatka 2022-03-28 12:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
568207 Dostawa zamiatarki HECHT 8101 BS z dedykowanymi akcesoriami (pług , oraz pojemnik na odpady ) Mirosław Łatka 2022-02-10 08:46:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
546591 Przycinka 18 szt. drzew wraz z wycinką jednego drzewa i wyfrezowaniem pnia i korzeni poniżej poziomu gruntu. na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-12-16 09:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537206 Demontaż starego i montaż nowego szlabanu hydraulicznego o zasilaniu 230V przy wjeździe na parking na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-11-29 10:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to