Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
401523 szkolenia informatyczne dla pracowników US Eliza Wancerz 2020-12-07 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
400138 DP/371/177/20 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji Krystyna Obecna 2020-12-07 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
402333 Zapytanie poniżej progu - roboty bud. - Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego w budynku WNŚiP przy ul. Mickiewicza 18 w Szczecinie Marek Badurski 2020-12-09 13:00:00 - Construction work Go to
402073 DP/371/178/20 Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-12-10 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
401854 DP/371/181/20 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” Anna Kloczkowska 2020-12-10 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
390883 DP/371/142/20 zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnych dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Wojciech Bereszko 2020-12-10 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
401995 DP/371/182/20 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach Krystyna Obecna 2020-12-10 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
403046 Opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku-stodoły znajdującej się w Kulicach na działce 443/5 gm. Nowogard Andrzej Opatowicz 2020-12-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
403281 Wykonanie zabezpieczenia tymczasowego budynku-stodoły znajdującej się w Kulicach na działce 443/5 obręb geodezyjny Kulice, gmina Nowogard Andrzej Opatowicz 2020-12-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
402900 DP/371/184/20 Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wojciech Bereszko 2020-12-15 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
390395 DP/371/138/20 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe Wojciech Bereszko 2020-12-03 13:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
390886 DP/371/137/20 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”, numer umowy o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0076/19-00 Wojciech Bereszko 2020-12-03 12:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
390388 DP/371/136/20 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dziełowe A1 w ramach projektu Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum Wojciech Bereszko 2020-12-03 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
400226 Wymiana okna zewnętrznego i wewnętrznego w budynku – Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego, położonym przy al. Papieża Jana Pawła II 22a w Szczecinie Maciej Balcerkiewicz 2020-12-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
399672 Dostawa materiałów do archiwizacji Mirosław Łatka 2020-12-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
396985 Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie Andrzej Opatowicz 2020-12-02 08:48:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
396142 DP/371/172/20 budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj” Krystyna Obecna 2020-12-01 11:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
399819 mapowanie procesów pod kątem wdrożenia EZD PUW Eliza Wancerz 2020-12-01 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
398336 DP/371/173/20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtórka Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-12-01 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
393548 Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych antywłamaniowych na oknach oraz na drzwi wejściowe na parterze wraz z instalacją zasilającą rolety oraz montaż kontroli dostępu do furtki zewnętrznej w postaci czytnika kart magnetycznych w ilości 10 sztuk i montażu nowego zamka oraz podłączenia w budynku przy ulicy Boh. Warszawy 74 w Szczecinie Maciej Balcerkiewicz 2020-12-01 07:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to