Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
332476 Postępowanie na usługę skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych w ramach projektu: "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" Agnieszka Skrycka 2020-04-10 14:00:00 - Service Go to
332548 DP/371/55/20 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” Wojciech Bereszko 2020-04-14 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333470 DP/371/57/20 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” Krystyna Obecna 2020-04-15 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
331538 Roboty zabezpieczające elewację budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 , Szczecin. Jolanta Janowska 2020-04-16 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
333785 DP/371/52/20 Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemnych w ramach projektu ,,Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 109 Anna Kloczkowska 2020-04-16 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333942 3/2020 Wymiana okna Adrian Nowak 2020-04-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
333972 4/2020 Transport i serwis urządzeń laboratoryjnych Adrian Nowak 2020-04-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
333866 1/2020 Dostawa rolet wewnętrznych wraz z montażem Adrian Nowak 2020-04-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
333916 2/2020 Wymiana drzwi Adrian Nowak 2020-04-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
332742 Roboty remontowe III piętro - pomieszczenia biurowe w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie Jolanta Janowska 2020-04-17 09:00:00 Zapytanie o cenę Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
331259 Instalacja systemu przyzywowego w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Kamila Ekert 2020-04-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
330577 DP/371/51/20 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109 Krystyna Obecna 2020-04-03 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
330383 Wymiana 45 stateczników elektronicznych ELXc 235.221 2x14-35W/T5 w oprawach świetlówkowych oraz dostarczenie 18 akumulatorów NI-MH 3,6V 4000AH HT B5 do opraw oświetlenia awaryjnego Lovato N zainstalowanych w Bibliotece Międzywydziałowej US al. Piastów 40 Marek Badurski 2020-04-02 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
328050 2/HERB/SZAC/2020 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” Wojciech Bereszko 2020-04-01 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
327034 DP/371/43/20 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego Wojciech Bereszko 2020-04-01 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
327649 Dostawa materiałów do archiwizacji fotografii Mirosław Łatka 2020-04-01 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
327089 DP/371/23/20 Remont boksów mieszkalnych w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie – piętra III-VI Wojciech Bereszko 2020-03-31 11:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
317903 DP/371/19/20 Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inzyniewa Kontraktu dla zadania "Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie Krystyna Obecna 2020-03-30 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
327094 DP/371/36/20 Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy Wojciech Bereszko 2020-03-30 11:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
328253 DP/371/47/20 Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-03-30 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to