Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
366473 DP/371/98/20 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- Etap I Krystyna Obecna 2020-08-04 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366514 DP/371/99/20 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) w celach naukowych oraz oprogramowania do mierzenia, przeglądania i analizowania danych nagrywanych przez ten sprzęt Krystyna Obecna 2020-08-06 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
365909 DP/371/100/20 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap Krystyna Obecna 2020-08-07 10:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
366954 1/2020/ABK dostawa kart podarunkowych dla Akademickiego Biura Karier w Szczecinie Eliza Wancerz 2020-08-07 13:00:00 - Supply Go to
367946 Zakup 15 licencji dla studentów gry symulacyjnej SimulTrain firmy STS Sauter Training & Simulation S.A. Magdalena Kowalska 2020-08-10 16:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
366653 wykonanie robót remontowych pomieszczenia biurowego nr 117 i 118 w budynku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Papieża Jana Pawła II nr 31 w Szczecinie. Jolanta Janowska 2020-08-11 09:05:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
368051 DP/371/104/20 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Krystyna Obecna 2020-08-11 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367888 Wymiana pionów instalacji kanalizacji deszczowej w budynku przy ulicy Boh. Warszawy 74 w Szczecinie Andrzej Opatowicz 2020-08-19 07:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
364770 DP/371/91/20 Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowaniem; Część 2 – Konsultacja, merytoryczne i informatyczne opracowanie dostarczonego narzędzia badawczego oraz opracowanie raportu z badania. Część 3 – Reprezentatywne badanie ankietowe CAPI/CAWI mieszkańców Polski na próbie min 1100 osób: konsultacja, merytoryczne i informatyczne opracowanie dostarczonego narzędzia badawczego, przeprowadzenie badania oraz opracowaniem raportu z badania Część 4 – Badanie ankietowe CAPI/CAWI mieszkańców Polski na próbie min 1100 osób Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-08-03 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366583 Dostawa 75 sztuk tapczanów do Domów Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego- powtórzenie postępowania Mirosław Łatka 2020-07-31 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
365882 Wymiana pionów instalacji kanalizacji deszczowej w budynku przy ulicy Boh. Warszawy 74 w Szczecinie Andrzej Opatowicz 2020-07-31 12:26:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
366107 na zakup wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu do tłumaczenia symultanicznego_ INT 161 Agnieszka Skrycka 2020-07-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
366098 Zakup wyposażenia w ramach projektu INT 161 Agnieszka Skrycka 2020-07-31 11:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
366100 Uszycie z własnych materiałów i dostawa sześciu tóg i biretów dla władz Uniwersytetu Szczecińskiego - al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin Monika Dejneka-Wymysłowska 2020-07-31 09:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
366016 realizacja bilansu kompetencji Eliza Wancerz 2020-07-30 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
366340 dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych Eliza Wancerz 2020-07-28 12:00:00 - Supply Go to
366209 Usługa wykonania instrukcji interaktywnej demonstrującej pracę z aplikacją emused.eu i systemem zarządzania treścią, opracowanych w ramach projektu BalticMuseums Love IT! Agnieszka Skrycka 2020-07-27 12:00:00 - Service Go to
364457 Dostawa 75 sztuk tapczanów do Domów Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego Mirosław Łatka 2020-07-24 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to