Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563352 usługa transportu autokarowego Eliza Wancerz 2022-01-24 08:00:00 - Service Go to
561807 A-ZP.381.09.2022.IŁP świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem na terenie miasta Szczecina w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 Izabela Łukawska - Przydrożny 2022-01-24 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
562507 A-ZP.382.01.2022.AKZ Serwis i konserwacja systemów telewizji dozorowanej CCTV, włamania i napadu SSWiN oraz kontroli dostępu KD w budynkach A, B i SIL ul. Cukrowa 8 i 12 Anna Karska-Zdziebko 2022-01-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
561422 A-ZP.381.02.2022.KZ Materiały i artykuły ochrony osobistej BHP na potrzeby realizacji projektu BIOG-NET umowa nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Kamila Zariczniak 2022-01-24 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
563248 A-ZP.381.03.2022.AKZ Sukcesywne dostawy materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Anna Karska-Zdziebko 2022-01-28 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
561801 A-ZP.381.06.2022.WB Dostawa 205 lodówek wolnostojących do Domu Studenta Nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie Wojciech Bereszko 2022-02-04 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
564639 A-ZP.381.12.2022.KZ Dostawa i montaż oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego budynków Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu PPI/WTP/2019/1/00036/U/01 Kamila Zariczniak 2022-02-04 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
563078 A-ZP.381.07.2022.KO dostawę wyposażenia meblowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego Krystyna Obecna 2022-02-18 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
563082 A-ZP.381.05.2022.WB dostawa 645 tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Osiedla Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego Wojciech Bereszko 2022-02-28 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
562686 Druk materiałów w ramach projektu 198 Agnieszka Skrycka 2022-01-21 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562845 Transport uczestników wydarzenia w dniach 25 - 26 stycznia 2022 INT 198 Agnieszka Skrycka 2022-01-21 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562898 Komputer stacjonarny na potrzeby US Bartosz Krefta 2022-01-21 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
561506 A-ZP.381.10.2022.KO Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w laboratoriach na kierunku studiów optyka okularowa w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 Krystyna Obecna 2022-01-21 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
561492 A-ZP.381.08.2022.IŁP Usługi transportu autokarowego z województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkoły średniej wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00 Izabela Łukawska - Przydrożny 2022-01-21 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
560217 A-ZP.381.04.2022.AKZ Wykonanie badania rynkowego techniką internetową (CAWI) na reprezentatywnej próbie min. 1000 świadczeniobiorców polskiego systemu opieki zdrowotnej, mających z nim kontakt w ciągu ostatnich 6 miesięcy Anna Karska-Zdziebko 2022-01-21 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544720 A-ZP.381.148.2021.KO dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku sieciowego NAS wraz ze switch Gigabit Ethernet z projektu eCUDO.pl oraz zakup sprzętu komputerowego, biurowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie Krystyna Obecna 2022-01-19 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
559282 Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie Małgorzata Kubiena 2022-01-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
561486 Budowa okablowania strukturalnego UTP kat 6 z wydzielonym zasilaniem 230V ( 14 PEL 2xRJ45kat6 + 2x230V oraz 1 PEL 4xRJ45 + 3x 230V) w wyznaczonych pomieszczeniach IH US. Bartosz Krefta 2022-01-19 07:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
561974 Dostawa bezzałogowego pojazdu latającego (UAV) Mirosław Łatka 2022-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
549027 Zapytanie poniżej progu - roboty bud. - Instalacja monitoringu CCTV w budynku mieszkalnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51a w Szczecinie Marek Badurski 2021-12-09 09:10:01 - Construction work Go to
513472 4a/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-10-11 10:37:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
496548 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-10-07 10:51:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
509593 4/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-24 13:33:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505423 3/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (monitor do georadaru) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-17 12:02:32 Zapytanie ofertowe Supply Go to
501607 1/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (sprzęt fotograficzny) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-06 12:05:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502104 Wykonanie ekspertyzy technicznej przyczyn powstania zarysowania ścian zewnętrznych budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. Marcin Inglot 2021-08-31 14:34:37 Zapytanie ofertowe Service Go to
501401 Słuchawki na potrzeby WEFiZ Adam Kowalski 2021-08-31 13:47:55 Zapytanie ofertowe Supply Go to
484684 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-08-12 12:04:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
468899 System wystawienniczy Uniwersytetu Szczecińskiego Małgorzata Fidek-Tylka 2021-06-15 09:07:50 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
546591 Przycinka 18 szt. drzew wraz z wycinką jednego drzewa i wyfrezowaniem pnia i korzeni poniżej poziomu gruntu. na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-12-16 09:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537206 Demontaż starego i montaż nowego szlabanu hydraulicznego o zasilaniu 230V przy wjeździe na parking na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 66/64 w Szczecinie Jan Wieczorek 2021-11-29 10:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to