Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
457869 Tłumaczenie symultaniczne polsko – angielskie, angielsko – polskie w ramach projektu INT 198 Agnieszka Skrycka 2021-05-17 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
442586 K-ZP.381.19.2021.KO Dostawa paneli multimedialnych, klawiatur, myszek specjalistycznych i skanerów do digitalizacji książek oraz systemu do zdalnej komunikacji Krystyna Obecna 2021-05-18 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
457807 przygotowanie prototypów transporterów materiału zakaźnego oraz elementów zużywalnych na potrzeby pracy mobilnej stacji sterylizacji Eliza Wancerz 2021-05-18 12:00:00 - Service Go to
458243 Komputer przenośny - IZ US Bartosz Krefta 2021-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454141 Uzupełnienie opierzenia na bocznej ścianie lukarny na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie. Beata Paczkowska 2021-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
446998 A-ZP.381.22.2021.WB dostawa i wdrożenie Symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami w technologii VR, w tym licencji bezterminowej, sprzętu wraz z opieką serwisową i szkoleniem w ramach projektu „Jak najbliżej dostępności” (POWR.03.05.00-00-PU04/19-00). Wojciech Bereszko 2021-05-20 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
448708 A-ZP.381.26.2021.KO budowa, dostawa i wdrożenie systemu do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących osiągnieć i aktywności pracowników i doktorantów w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00. Krystyna Obecna 2021-05-24 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
447703 A-ZP.381.18.2021.WB usługa wykonania kompleksowej analizy procesowej i systemowej aktualnego stanu Uczelni wraz z utworzeniem mapy procesów pod kątem wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 Wojciech Bereszko 2021-05-27 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
456819 Przebudowa systemu wideodomofonowego kampusu Uniwersyetetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie Marek Badurski 2021-05-14 15:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
457487 Laptop na potrzeby WEFiZ Bartosz Krefta 2021-05-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
453895 Pn. ”Zakup i montaż rolet typu blackout montowanych na 4 oknach w pomieszczeniu nr 306 oraz na 3 oknach w pomieszczeniu nr 207 w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15.” Beata Paczkowska 2021-05-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
455841 Dostawa 6 sztuk krzeseł obrotowych pracowniczych TAKTIK MESH Mirosław Łatka 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
451625 A-ZP.382.05.2021 Naprawa i wymiana systemu oddymiania oraz wymiana klapy wyłazowej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wąskiej 13. Anna Karska-Zdziebko 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
454070 Opracowanie ekspertyzy technicznej przyczyn zawilgocenia budynku przy ul. Wawrzyniaka 15 ze wskazaniem kosztów naprawy i robót odtworzeniowych Marcin Inglot 2021-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
456217 Laptop - Apple MacBook Pro M1/8GB/512/MacOS + mysz + torba do notebooka Bartosz Krefta 2021-05-14 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
452876 Wykonanie pomiarów szkodliwych czynników chemicznych, czynników rakotwórczych i mutagennych oraz pola elektromagnetycznego wraz z wykonaniem sprawozdania z wyników pomiarów Dariusz Tyrka 2021-05-13 16:00:00 - Service Go to
452273 Dostawa kompaktowej bezolejowej sprężarki tłokowej Atlas Copco LFx 2,0 Mirosław Łatka 2021-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
454587 Rozbudowa okablowania strukturalnego UTP kat 6 z wydzielonym zasilaniem 230V (5 PEL 3xRJ45kató + 3x230V) w pok. 10 na parterze budynku Administracji US. Bartosz Krefta 2021-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
408017 Usługa sekwencjonowania kapilarnego metodą Sangera produktów PCR i matryc plazmidowych w ramach Projektu SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego-zlecajacy Uniwersytet Szczeciński-powtórzenie Mirosław Łatka 2020-12-21 12:21:45 Zapytanie ofertowe Service Go to
406641 Usługa sekwencjonowania kapilarnego metodą Sangera produktów PCR i matryc plazmidowych w ramach Projektu SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego-zlecajacy Uniwersytet Szczeciński Mirosław Łatka 2020-12-17 07:01:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
379844 Opracowanie dokumentacji budowlanej budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków nt.: remont elewacji budynku wraz z oczyszczeniem i impregnacja połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w POBIEROWIE" Jolanta Janowska 2020-10-15 08:26:25 Zapytanie ofertowe Service Go to
357672 Wymianę 4 sztuk okien trapezowych wraz z obróbkami i malowaniem ścian w obrębie okien w pomieszczeniu dźwigowi w budynku przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie Maciej Balcerkiewicz 2020-06-23 13:53:59 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
356731 AB/Cukrowa/1/2020 Wymiana napisu nazwy wydziału przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie Piotr Urbaniak 2020-06-19 18:36:48 Zapytanie ofertowe Service Go to
315560 Dostarczenie 18 akumulatorów NI-MH 3,6V 4000AH HT B5 do opraw oświetlenia awaryjnego Lovato N zainstalowanych w budynku Biblioteki Międzywydziałowej przy al. Piastów 40B Beata Kałużniak 2020-02-18 10:17:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
255775 " Dostarczenie odczynników diagnostyki laboratoryjnej, oraz materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego BM 100 – BioMaxima S.A. Lublin". Mirosław Łatka 2019-09-24 11:18:14 - - Go to
257781 Dostawa 3 sztuk krzeseł obrotowych @-MOTION Mirosław Łatka 2019-09-19 07:54:16 - - Go to
257381 Dostawa 7 sztuk krzeseł obrotowych Intrata Operative O-12 Mirosław Łatka 2019-09-18 08:52:48 - - Go to
249086 Zapytanie poniżej progu - usługi - Wykonanie projektu dostosowania wejścia do Strefy Kultury Studenckiej US przy ulicy Szwoleżerów 18A w Szczecinie Maciej Balcerkiewicz 2019-08-22 14:09:58 - - Go to