Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
524430 usługa transportu autokarowego Eliza Wancerz 2021-10-25 07:30:00 - Service Go to
524174 usługa cateringowa Eliza Wancerz 2021-10-25 08:00:00 - Service Go to
523902 1/BIOG-NET/2021 Zakup i dostawa zestawu filtrów i modułu reflektora do mikroskopu Carl Zeiss AXIO IMAGER.Z2 dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Tomasz Makowski 2021-10-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
523768 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk matematycznych z przedmiotu "General Integral Theory"/preparation of an outline and on this basis conducting classes in the field of mathematical sciences on the subject of „General Integral Theory” Eliza Wancerz 2021-10-26 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
520423 A-ZP.381.129.2021.AS Zebranie danych liczbowych o transakcjach z podmiotami powiązanymi wykazywanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grup kapitałowych (MSR 24 „transakcja z podmiotem powiązanym jest przekazaniem zasobów, usług lub zobowiązań pomiędzy jednostką sprawozdawczą a podmiotem powiązanym, niezależnie od tego, czy transakcja jest odpłatna”) za lata 2009-2020 Anna Stokowiec 2021-10-27 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
524741 wykonanie sieci komputerowej - Hotel Asystenta US Bartosz Krefta 2021-10-27 14:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
522613 A-ZP.381.126.2021.KZ Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Kamila Zariczniak 2021-10-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
524185 A-ZP.381.130.2021.KO dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych (odnowienie) Aplikacje Microsoft 365 lub równoważnych dla 1700 pracowników i 25500 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego Krystyna Obecna 2021-10-28 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
525892 Usługa wykonania i wdrożenia serwisu internetowego opartego na systemie CMS Bartosz Krefta 2021-10-29 11:35:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
526022 A-ZP.381.128.2021.AKZ Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem techniki CAWI wśród, co najmniej 600 respondentów – na próbie losowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Karska-Zdziebko 2021-11-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
522367 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk matematycznych z przedmiotu "Fuchsian Groups"/preparation of an outline and on this basis conducting classes in the field of mathematical sciences on the subject of „Fuchsian groups” Eliza Wancerz 2021-10-22 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
518508 A-ZP.381.122.2021.WB Sukcesywne świadczenie usług tłumaczenia tekstów, w tym o charakterze prawniczym, z języka polskiego na język angielski (w formie tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych) oraz korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu PPI/WTP/2019/1/00036/U/01 Wojciech Bereszko 2021-10-22 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
516239 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji obejmującej „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowo- Szkoleniowego przy ul. Grunwaldzkiej 66 w Pobierowie”. Klaudia Wolska 2021-10-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
520509 A-ZP.381.127.2021.AKZ Sukcesywne dostawy materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Anna Karska-Zdziebko 2021-10-22 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
507269 A-ZP.381.92.2021.AKZ Przebudowa pomieszczeń nr 107, 0123 i remont pomieszczeń 119, 120 w budynku przy ul. Mickiewicza 64-66 wraz z montażem klimatyzatorów w pom. 118, 119, 120, 122, 123 i 124 w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz wymiana klimatyzacji w gabinetach przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie Anna Karska-Zdziebko 2021-10-21 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
519146 A-ZP.382.09.AKZ Wykonanie przeglądów technicznych półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich dla budynków Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2021, 2022 oraz 2023 Anna Karska-Zdziebko 2021-10-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
521922 Oprogramowanie na potrzeby US Bartosz Krefta 2021-10-15 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
507646 A-ZP.381.98.2021.KO dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na Uniwersytecie Szczecińskim – III kwartał Krystyna Obecna 2021-10-15 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
517190 A-ZP.381.119.2021.AKZ Dostawa 2 dronów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz odbiornika GNSS Anna Karska-Zdziebko 2021-10-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518157 A-ZP.381.125.2021.AS Usługa prowadzenia zajęć dydaktycznych pn. „Kreatywny język dziecka” w ramach projektu dydaktycznego „Kultura – Edukacja – Kompetencje”, UDA-POWR.03.01.00-00-KN17/18 - powtórka Anna Stokowiec 2021-10-15 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
513472 4a/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-10-11 10:37:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
496548 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-10-07 10:51:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
509593 4/FMP-0487-21-C/2021 Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania oprogramowania geofizycznego do georadaru (Reflexw complete 2D/3D) w ramach projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-24 13:33:34 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505423 3/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (monitor do georadaru) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-17 12:02:32 Zapytanie ofertowe Supply Go to
501607 1/FMP-0487-21-C/2021 Zakup i dostawa wyposażenia (sprzęt fotograficzny) na potrzeby realizacji projektu pn. „Co mówią skały po drugiej stronie odry”, nr projektu: FMP-0487-21-C Tomasz Makowski 2021-09-06 12:05:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502104 Wykonanie ekspertyzy technicznej przyczyn powstania zarysowania ścian zewnętrznych budynku przy al. Papieża Jana Pawła II 22a. Marcin Inglot 2021-08-31 14:34:37 Zapytanie ofertowe Service Go to
501401 Słuchawki na potrzeby WEFiZ Adam Kowalski 2021-08-31 13:47:55 Zapytanie ofertowe Supply Go to
484684 Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych Małgorzata Fidek-Tylka 2021-08-12 12:04:41 Zapytanie ofertowe Service Go to
468899 System wystawienniczy Uniwersytetu Szczecińskiego Małgorzata Fidek-Tylka 2021-06-15 09:07:50 Zapytanie ofertowe Supply Go to
408017 Usługa sekwencjonowania kapilarnego metodą Sangera produktów PCR i matryc plazmidowych w ramach Projektu SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego-zlecajacy Uniwersytet Szczeciński-powtórzenie Mirosław Łatka 2020-12-21 12:21:45 Zapytanie ofertowe Service Go to