Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377768 usługa restauracyjna – organizacja wieczornego bankietu powitalnego w dniu 22.09.2020 r Agnieszka Skrycka 2020-09-20 20:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
377763 usługa restauracyjna – uroczystej kolacji konferencyjnej w dniu 24.09.2020r. Agnieszka Skrycka 2020-09-20 20:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
375467 DP/371/118/20 Wydanie monografii dr hab. Ewy Krok, pt.: „Partycypacja obywatelska” Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-09-21 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
377507 ubezpieczenie NNW Eliza Wancerz 2020-09-21 10:00:00 - Service Go to
376893 DP/371/121/20 Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia) Krystyna Obecna 2020-09-21 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
376578 DP/371/119/20 Usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2021 rok Izabela Łukawska - Przydrożny 2020-09-22 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
377354 DP/371/123/20 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Wojciech Bereszko 2020-09-22 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
377355 9/SZAC/HERB/2020 zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnych dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych Wojciech Bereszko 2020-09-22 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
377690 Demontaż starych tablic do koszykówki (4 szt.) i montaż (4 szt.) nowych tablic spełniających warunki techniczne i odpowiadającym normom bezpieczeństwa. Andrzej Sztuczyński 2020-09-23 15:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
377095 Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych antywłamaniowych na oknach oraz na drzwi wejściowe na parterze wraz z instalacją zasilającą rolety oraz montaż kontroli dostępu do furtki zewnętrznej w postaci czytnika kart magnetycznych w ilości 10 sztuk i montażu nowego zamka oraz podłączenia w budynku przy ulicy Boh. Warszawy 74 w Szczecinie Maciej Balcerkiewicz 2020-09-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
376497 Wymiana 39 szt. żarników w oprawach sufitowych oświetlenia hali sportowej WKFiZ US w budynku nr 7 kampusu przy al. Piastów 40b Marek Badurski 2020-09-18 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
377049 Zlecenie wykonania emaliowanych tablic urzędowych z napisem. Aneta Domalewska 2020-09-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
376913 Dostawa 30 sztuk bezkontaktowych termometrów do pomiaru temperatury ciała Mirosław Łatka 2020-09-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
376857 Dostawa 75 sztuk dozowników do medycznych rękawic jednorazowych Mirosław Łatka 2020-09-17 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
376838 Dostawa 250 sztuk automatycznych naściennych dozowników na płyn dezynfekujący Mirosław Łatka 2020-09-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
372078 DP/371/113/20 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap Wojciech Bereszko 2020-09-16 11:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
376760 dostawa posiłków Eliza Wancerz 2020-09-16 11:00:00 - Supply Go to
376290 Organizacja wirtualnej Giełdy Pracy Agnieszka Skrycka 2020-09-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
374891 DP/371/115/20 Przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI) wśród co najmniej 400 respondentów - na próbie losowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce Anna Kloczkowska 2020-09-15 08:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
373925 DP/371/114/20 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Anna Kloczkowska 2020-09-14 11:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to