Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818885 Remont drogi gminnej nr 119241R w km 0+000 do 0+308 w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza Jolanta Leniar - Chwiej 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
820822 Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w sezonie grzewczym 2023/2024 r. Jolanta Leniar - Chwiej 2023-10-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
811578 Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-09-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814677 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne” oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
806982 Realizacja usługi przewozowej oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
803587 Poprawa stanu technicznego łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798271 Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa – etap I Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801374 GP.033.1.2023 Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Justyna Zygmunt-Więcek 2023-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
798672 ID.7013.9.8.2023 Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy w m-ci Jureczkowa w ramach Funduszu Sołeckiego 2023. Bartłomiej Bodzan 2023-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
784069 Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796537 ID.7010.4.2.2023 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w m-ci Krościenko PT” Paweł Ziemba 2023-08-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
791301 Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Braniów Natalia Wójcik 2023-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
465247 ID7021.5.99.2021 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Kozickie nr ewi dz 437 Marian Sudoł 2021-06-02 07:23:27 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445912 ID7021.5.66.2021 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą drogowa na ulicach w Ustrzykach Dolnych Marian Sudoł 2021-04-14 09:00:14 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710901 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk – góra w m-ci Ustrzyki Dolne – PT” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706921 Dostawa i montaż wyposażenia do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706674 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny – etap IV Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
697217 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695121 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687695 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691543 Dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
681033 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
681258 Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680475 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to