Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697217 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2022-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695121 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2022-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687695 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691543 Dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
693836 ID:7013.10.21.2022 „Ogrodzenie boiska i wykonanie piłkochwytów w m-ci Równia” Bartłomiej Bodzan 2022-11-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
681033 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
682512 ID:7013.10.14.2022 „Ogrodzenie boiska i wykonanie piłkochwytów w m-ci Równia” Bartłomiej Bodzan 2022-11-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
681258 Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680475 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
671291 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
680231 Dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych Jolanta Leniar - Chwiej 2022-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
465247 ID7021.5.99.2021 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Kozickie nr ewi dz 437 Marian Sudoł 2021-06-02 07:23:27 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445912 ID7021.5.66.2021 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą drogowa na ulicach w Ustrzykach Dolnych Marian Sudoł 2021-04-14 09:00:14 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
654948 Realizacja usługi przewozowej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich opiekunów w czasie umożliwiającym punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć szkolnych, zgodnie z planem lekcji i odwiezienie niezwłocznie po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 Jolanta Leniar - Chwiej 2022-09-01 09:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615696 O.0543.2.2022 Wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Ustrzyki Dolne Magdalena Kuzar 2022-05-31 12:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
609639 O.0543.1.2022 Wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Ustrzyki Dolne Magdalena Kuzar 2022-05-16 08:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
582202 Remont drogi 119247R ul. Bieszczadzka w m-ci Ustrzyki Dolne od km 0+680 do km 1+080 Jolanta Leniar - Chwiej 2022-04-26 12:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
555821 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa” Jolanta Leniar - Chwiej 2022-01-25 11:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536026 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny – etap III Jolanta Leniar - Chwiej 2021-12-21 08:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
541665 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2021-12-21 08:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
530739 Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w sezonie grzewczym 2021/2022 r. Jolanta Leniar - Chwiej 2021-12-21 08:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
531144 Opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń Segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2021-12-21 08:54:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
516207 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny – etap II Jolanta Leniar - Chwiej 2021-11-25 12:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to