Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
822739 ID.7013.9.8.2023 Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy w m-ci Jureczkowa w ramach Funduszu Sołeckiego 2023. Bartłomiej Bodzan 2023-10-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
820822 Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych w sezonie grzewczym 2023/2024 r. Jolanta Leniar - Chwiej 2023-10-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818885 Remont drogi gminnej nr 119241R w km 0+000 do 0+308 w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza Jolanta Leniar - Chwiej 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811578 Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-09-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814677 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne” oraz „Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
806982 Realizacja usługi przewozowej oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-24 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
803587 Poprawa stanu technicznego łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798271 Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa – etap I Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801374 GP.033.1.2023 Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Justyna Zygmunt-Więcek 2023-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
798672 ID.7013.9.8.2023 Wykonanie studni głębinowej przy świetlicy w m-ci Jureczkowa w ramach Funduszu Sołeckiego 2023. Bartłomiej Bodzan 2023-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
784069 Rozbudowa zespołu basenów „DELFIN” o część rekreacyjną obejmującą rozbudowę i przebudowę budynku krytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
465247 ID7021.5.99.2021 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Kozickie nr ewi dz 437 Marian Sudoł 2021-06-02 07:23:27 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445912 ID7021.5.66.2021 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą drogowa na ulicach w Ustrzykach Dolnych Marian Sudoł 2021-04-14 09:00:14 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710901 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk – góra w m-ci Ustrzyki Dolne – PT” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706921 Dostawa i montaż wyposażenia do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706674 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwiniacz Dolny – etap IV Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
697217 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695121 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687695 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
691543 Dostawa pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem dodatkowym: gąsienice, pług odśnieżający i urządzenie do przygotowania tras biegowych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
681033 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
681258 Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680475 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to