Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925630 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918977 239750-2024 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6.526.412,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.474.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.052.412,00 zł Jolanta Leniar - Chwiej 2024-05-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
922384 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej w ramach zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej” Jolanta Leniar - Chwiej 2024-05-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
930894 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-06-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
919881 ID.7013.6.1.2024 Świetlica w m-ci Brzegi Dolne (wykonanie płyty odbojowej, rynny) - Fundusz Sołecki Paweł Ziemba 2024-05-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
907701 Prace remontowo - budowlane wraz z dostosowaniem budynku do aktualnych warunków technicznych w ramach zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2024-04-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905653 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900001 ID.7013.9.3.2024 Bartłomiej Bodzan 2024-03-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
892468 Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ul. Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne w km 0+255 do km 0+415 Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886762 Budowa drogi w m-ci Jałowe oraz przebudowa drogi w m-ci Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-02-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
878130 O.2610.1.24 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych na rok 2024/2025 Beata Rużyło 2024-02-02 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
863821 Przebudowa dachu nad istniejącą halą basenową w ramach zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2024-01-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864751 O.2610.11.23 Wykonanie badań profilaktycznych w roku 2024 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych oraz członków OSP z terenu Gminy Ustrzyki Dolne Beata Rużyło 2023-12-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
857147 Usługa w zakresie obsługi prawnej Gminy Ustrzyki Dolne i jej jednostek organizacyjnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
465247 ID7021.5.99.2021 Przebudowa drogi gminnej w m-ci Nowosielce Kozickie nr ewi dz 437 Marian Sudoł 2021-06-02 07:23:27 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
445912 ID7021.5.66.2021 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą drogowa na ulicach w Ustrzykach Dolnych Marian Sudoł 2021-04-14 09:00:14 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
764400 Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa – etap I Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
746881 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 12:01:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
745439 Dostawa samochodu specjalistycznego – asenizacyjnego w ramach zadania pn. „Koszty inwestycyjne ponoszone przez Gminę Ustrzyki Dolne, na terenie której zlokalizowane jest przejście Graniczne z Ukrainą” Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 11:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
738790 Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa – etap I Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 11:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
733123 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 11:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
729027 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Ustrzyki Dolne Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 11:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
726082 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego Jolanta Leniar - Chwiej 2024-03-01 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722769 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Jolanta Leniar - Chwiej 2023-12-31 10:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710901 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk – góra w m-ci Ustrzyki Dolne – PT” Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706921 Dostawa i montaż wyposażenia do Pasywnego Segmentu B Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych Jolanta Leniar - Chwiej 2023-08-29 10:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to