Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding kind Action
310773 8/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postepowaniu 42/2019 i 45/2019) Zbigniew Skorupski 2020-03-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
300965 4/2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III Zbigniew Skorupski 2020-03-09 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
316388 10/2020 Dostawa immunoglobulin Zbigniew Skorupski 2020-03-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding kind Action
301608 3/2020 Dostawa immunoglobulin oraz leków stosowanych w leczeniu SM - Program lekowy Zbigniew Skorupski 2020-02-18 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
274292 45/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część II) Zbigniew Skorupski 2019-12-05 11:00:00 - Supply Go to
268960 42/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Część I) Zbigniew Skorupski 2019-11-18 11:00:00 - - Go to
257197 36/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 4 w ramach realizowanego projektu: „Innowacyjny Szpital”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Joanna Sienkiewicz 2019-10-18 11:00:00 - - Go to
249366 32/2019 Dostawa implantów Zbigniew Skorupski 2019-09-24 11:00:00 - - Go to
248070 30/2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III Zbigniew Skorupski 2019-09-16 11:00:00 - - Go to
232566 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III nr sprawy 23/2019 Zbigniew Skorupski 2019-08-01 11:00:00 - - Go to
205811 11/2019 Dostawa implantów Zbigniew Skorupski 2019-04-11 11:00:00 - - Go to
205483 8/2019 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia Zbigniew Skorupski 2019-04-10 11:00:00 - - Go to
205244 12/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych Joanna Sienkiewicz 2019-04-09 11:00:00 - - Go to