Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
248070 30/2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III Zbigniew Skorupski 2019-09-16 11:00:00 Announcement about order Go to
249366 32/2019 Dostawa implantów Zbigniew Skorupski 2019-09-24 11:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
232566 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III nr sprawy 23/2019 Zbigniew Skorupski 2019-08-01 11:00:00 Announcement about order Go to
205811 11/2019 Dostawa implantów Zbigniew Skorupski 2019-04-11 11:00:00 Announcement about order Go to
205483 8/2019 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia Zbigniew Skorupski 2019-04-10 11:00:00 Announcement about order Go to
205244 12/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych Joanna Sienkiewicz 2019-04-09 11:00:00 Announcement about order Go to