Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
713648 2023/S 007-017465 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 9 budynków zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie (DZP.381.129.2022.DWU) Artur Baran 2023-02-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717307 DZP.381.139.2022.DWN Dostawa komory fitotronowej wraz z wyposażeniem Artur Baran 2023-01-26 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
710690 2022/BZP 00522427 Zakup licencji na maszynę wirtualną do zabezpieczania poczty elektronicznej wraz ze wsparciem serwisowym (DZP.381.126.2022.DWK) Damian Ludwikowski 2023-01-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
705238 2022/S 241-694944 Dostawa laptopów (DZP.381.131.2022.DWU) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-01-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
709737 2022/BZP 00515024/01 Dostawa systemu generowania serwisów WWW (DZP.381.127.2022.DWK) Damian Ludwikowski 2023-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
703077 2022/S 238-687071 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (DZP.381.113.2022.DWU) Damian Ludwikowski 2023-01-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
709080 Dostawa wyposażenia do urządzenia wysokociśnieniowego PTV (DZP.381.136.2022.DWN) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-01-05 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
708522 2022/BZP 00508604/01 Dostawa urządzeń medycznych (DZP.381.138.2022.DWK) Kalina Rożek 2022-12-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
707923 2022/BZP 00505961/01 Dostawa komputera i monitora (DZP.381.137.2022.DWK) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-12-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
707367 2022/BZP 00503183/01 Dostawa rocznych polis serwisowych Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Prolib (DZP.381.135.2022.DWK) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-12-21 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
689077 2022/S 219-631383 Dostawa serwera (DZP.381.120.2022.DWU) Damian Ludwikowski 2022-12-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
459544 2021/S 095-249059 Dostawa switchy i akcesoriów (DZP.381.029.2021.DWU) Artur Baran 2021-05-18 13:53:36 Przetarg ograniczony - oferty Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
702681 DZP.381.133.2022.DWN Dostawa urządzeń laboratoryjnych (DZP.381.133.2022.DWN) Kalina Rożek 2022-12-28 10:58:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
700309 DZP.381.132.2022.DWN Dostawa termocyklera (DZP.381.132.2022.DWN) Justyna Rutkowska-Zawada 2023-01-05 10:55:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
697623 2022/BZP 00465594/01 Dostawa podzespołów komputerowych: dyski, karta dźwiękowa zewnętrzna, zasilacz do notebooka (DZP.381.123.2022.DWK) Aneta Szturc-Krawczyk 2023-01-10 10:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695110 2022/BZP 00456300/01 Dostawa urządzeń sieciowych (DZP.381.125.2022.DWK) Kalina Rożek 2023-01-03 11:13:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
693146 2022/BZP 00449489/01 Dostawa podzespołów komputerowych (DZP.381.112.2022.DWK) Justyna Rutkowska-Zawada 2022-12-22 10:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688698 2022/BZP 00434879/01 Dostawa sprzętu laboratoryjnego (DZP.381.118.2022.DWK) Ewa Słowik 2022-12-22 12:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
684622 2022/BZP 00420606/01 Prenumerata czasopism naukowych zagranicznych w latach 2023-2024, wraz z dostępem online do wersji elektronicznej wybranych czasopism (DZP.381.119.2022.DWK) Artur Baran 2022-12-14 11:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688599 Dostawa tonometrów (DZP.381.122.2022.DWN) Kalina Rożek 2022-11-29 10:49:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
687762 DZP.381.121.2022.DWU Dostawa zestawu do obrazowania aktywnego mózgu fNIRS (DZP.381.121.2022.DWU) Aneta Szturc-Krawczyk 2022-12-19 12:14:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
675088 2022/S 197-558450 Dostawa spektrometru mas (DZP.381.103.2022.DWU) Damian Ludwikowski 2022-12-27 09:01:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to