Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
773579 2022/AZ/262/2023 Sukcesywny zakup i dostawa papieru kserograficznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dział Zamówień Publicznych 2023-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
771273 2161/AZ/262/2023 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”(Cytometr z wyposażeniem i sorter komórek z wyposażeniem). Dział Zamówień Publicznych 2023-06-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
768896 1938/AZ/262/2023 Modernizacja pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych 2023-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
766744 1955/AZ/262/2022 Wymiana centrali wentylacyjnej, modernizacja instalacji ciepła technologicznego w budynku Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 75 w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych 2023-05-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
761974 1932/AZ/262/2023 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” (wyposażenie sali sekcyjnej, sprzęt audiowizualny) Dział Zamówień Publicznych 2023-05-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
767986 1574/AZ/262/2023 ”Dostawa mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” Dział Zamówień Publicznych 2023-05-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
757314 937/AZ/262/2023 Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych 2023-05-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
751633 1560/AZ/262/2023 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” – liczba części 14 Dział Zamówień Publicznych 2023-05-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
764849 1583/AZ/262/2023 Specjalistyczna usługa obejmująca audyt prawodawstwa wewnętrznego dotyczącego prowadzenia dydaktyki, doradztwo w zakresie zarządzania dydaktyką i jakością kształcenia, opracowanie procedur i polityk w poszczególnych obszarach objętych zamówieniem Dział Zamówień Publicznych 2023-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765689 1/ZDTPPiA/262/2023 Zakup pojazdów dla Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie - liczba części 3 ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE 2023-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
765686 RZS/2/2023 Sukcesywna dostawa pełnoporcjowych mieszanek granulowanych dla trzody chlewnej oraz mieszanki granulowanej dla owiec dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim 2023-05-19 07:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
763428 1498/AZ/262/2023 Usługa mycia okien w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (liczba części: 7). Dział Zamówień Publicznych 2023-05-18 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings