Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
482027 BBA-2.262.17.2021 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym Przemysław Karpiński 2021-07-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
478513 BBA-2.262.16.2021 Usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2021-07-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
482205 BBA-2.262.18.2021 Remont części pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Boduena w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 Piotr Szymański 2021-07-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477318 BBA-2.262.14.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2021-07-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
486057 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie Portalu Intranetowego (Intranet UOKIK) w środowisku (na serwerach) Zamawiającego oraz migracja danych i treści z obecnego systemu Intranet Zamawiającego na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Katarzyna Opasek 2021-08-02 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
475894 BBA-2.262.15.2021 Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 1 piętrze, w części od ul. Moniuszki w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2021-07-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
467297 BBA-2.262.13.2021 Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych - węgla kamiennego oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021, poz. 133) Przemysław Karpiński 2021-07-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
464285 BBA-2.262.12.2021 Badanie próbek kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 Piotr Szymański 2021-06-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
464030 BBA-2.261.5.2021 Wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacyjnej w pokoju badań chemicznych w Laboratorium UOKiK w Łodzi lub adaptacja projektu istniejącego Sylwia Staśkiewicz 2021-06-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
451772 BBA-2.262.8.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2021-05-31 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
460040 BBA-2.261.4.2021 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posadowionego na działce nr 22, obręb 5-03-10 w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1” Piotr Szymański 2021-05-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
455428 BBA-2.262.11.2021 Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych (olejów napędowych, benzyn silnikowych E5 i E10) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa UOKiK za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2021-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
450975 BBA-2.262.10.2021 Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Szymański 2021-05-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452261 BBA-2.262.9.2021 Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133) Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2021-05-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
449626 BBA-2.262.7.2021 Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium UOKiK w Łodzi Sylwia Staśkiewicz 2021-05-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings