Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
659639 BF-2.262.35.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2022-10-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
664898 BF-2.261.11.2022 Sukcesywna i cykliczna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2022-10-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
669407 BF-2.262.37.2022 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zamówienia Publiczne 2022-10-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
654968 BF-2.262.32.2022 Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Szymański 2022-09-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645961 BF-2.262.27.2022 Dostawa spektrofotometru dla Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi Zamówienia Publiczne 2022-08-26 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
652741 BF-2.262.31.2022 Usługa przeprowadzenia szkolenia grupowego zamkniętego dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu budowania kompetencji menedżerskich: Akademia menedżera – część pierwsza. Zamówienia Publiczne 2022-08-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
647671 BF-2.262.30.2022 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2022 r. Piotr Szymański 2022-08-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
643396 BF-2.262.29.2022 Remont pomieszczenia serwerowni na piątym piętrze wraz z dedykowaną instalacją zasilania w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Szymański 2022-08-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647745 BF 2.261.9.2022 Wykonanie dwóch przeglądów okresowych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, stałych urządzeń gaśniczych głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz drzwi pożarowych w budynku UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Malwina Porębska 2022-08-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
644067 BF-2.262.28.2022 Konserwacja instalacji elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania, drobne naprawy stolarki budowlanej, niewielkie prace gospodarcze i transportowe w budynku Centrali Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 Zamówienia Publiczne 2022-08-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
633042 BF-2.262.25.2022 Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zamówienia Publiczne 2022-07-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
638387 BF-2.262.26.2022 Usługa przeprowadzenia szkoleń grupowych zamkniętych dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Malwina Porębska 2022-07-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
622203 BF-2.262.22.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Staśkiewicz 2022-07-01 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
626064 BF-2.262.24.2022 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2022-2025 Zamówienia Publiczne 2022-06-22 10:31:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
591801 BF-2.262.9.2022 Wykonywanie usług badania próbek gazu skroplonego (LPG) w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2021, poz. 133 ze zm.) Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:37:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
591502 BF-2.262.8.2022 Rozbudowa środowiska wirtualizacyjnego w jednej z dwóch technologii sprzętowych posiadanych przez Zamawiającego wraz z dostawą sprzętu, oprogramowania, wdrożeniem oraz z minimum 36 miesięcznym wsparciem technicznym Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:35:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
571432 BF-2.262.2.2022 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2022 r. Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
556544 BBA-2.262.33.2021 Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) i ustnych (konsekutywnych, symultanicznych oraz szeptanych) w zakresie języków obcych zaliczanych do I grupy językowej oraz języków zaliczanych do II grupy językowej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541449 BBA-2.262.29.2021 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne, rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych i polis ubezpieczeniowych oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz Piotr Szymański 2022-03-11 09:10:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
545988 BBA-2.262.30.2021 Świadczenie usług kafeteryjnych dla pracowników i byłych pracowników (emerytów, rencistów) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizowane poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych Piotr Szymański 2022-02-28 12:50:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
533446 BBA-2.261.9.2021 Dostawa 1 sztuki duplikatora nośników Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:48:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
514515 BBA-2.262.22.2021 Zakup oprogramowania dla informatyki śledczej Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:41:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
518632 BBA-2.262.25.2021 Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zamówienia Publiczne 2022-06-15 10:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
507899 BBA-2.262.21.2021 Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Katarzyna Szynkaruk-Durlik 2022-06-15 12:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to