Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
446490 2021/BZP 00033637/01 [D/06/2021] Zakup licencji na oprogramowanie specjalistyczne dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2021-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
444728 2021/BZP 00032715/01 [U/11/2021] Integracja infrastruktury sieci komputerowej etap 2 – modernizacja okablowania strukturalnego wewnątrz budynków PMWSZ Zamówienia Publiczne UO 2021-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
434896 2021/BZP 00020484/01 U/05/2021 Usługi wsparcia technicznego (serwisu) do oprogramowania eORDO oraz Sage Symfonia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, w ramach projektu „Włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego” Zamówienia Publiczne UO 2021-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Service Go to
432221 2021/BZP 00016357/01 [U/03/2021] Usługa przeprowadzenia kursu przygotowującego kompleksowo do egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów z zakresu Rachunkowość finansowa, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Zamówienia Publiczne UO 2021-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Service Go to
429928 2021/BZP 00014125/01 [U/04/2021] Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego oraz monitorowanie i konserwacja systemów alarmowych i dostępowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego Zamówienia Publiczne UO 2021-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Service Go to
424971 2021/BZP 00011766/01 [B/02/2021] Remont pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2021-03-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
429574 2021/BZP 00012462/01 [U/02/2021] Usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego z zakresu: Programowania w C#- SC wraz z certyfikacją oraz Sieci komputerowych Cisco CCNA SC wraz z certyfikacją, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” Zamówienia Publiczne UO 2021-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Service Go to
410128 D/46/2020 D/46/2020 Sukcesywna dostawa leku Levosimendan do ośrodków badawczych w celu realizacji niekomercyjnego badania klinicznego w ramach projektu „LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients Ewa Wabik 2021-03-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
422105 2021/BZP 00006285/01 [U/01/2021] Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i obsługi aplikacji na urządzenia mobilne Zamówienia Publiczne UO 2021-03-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
410234 D/51/2020 D/51/2020 Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2021-02-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
417138 2021/BZP 00003587/01 [B/01/2021] Przebudowa budynku DS. Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19, w formule zaprojektuj i wybuduj Zamówienia Publiczne UO 2021-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
409475 U/17/2020 U/17/2020 Usługa szkoleniowa dla studentów zakończonych egzaminami certyfikowanymi wraz z zakupem podręczników w projekcie "Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu" Zamówienia Publiczne UO 2021-02-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
208841 „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Zamówienia Publiczne UO 2019-04-23 13:48:19 - - Go to