Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
912171 2024/BZP 00285642/01 D/17/2024 Zakup materiałów i sprzętu na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego. Zamówienia Publiczne UO 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
914892 U/10/2024 U/10/2024 - Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
901262 2024/BZP 00281422/01 D/20/2024 Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
915382 2024/BZP 00297578/01 D/27/2024 Sukcesywny zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, ogólnobudowlanych oraz stolarskich na potrzeby Centrum Inwestycyjnego Zamówienia Publiczne UO 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
917425 U/11/2024 U/11/2024 Usługa szkoleniowa – przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zamówienia Publiczne UO 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
904001 2024/BZP 00271978/01 D/21/2024 Sukcesywny zakup i dostawa artykułów higienicznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
901249 2024/BZP 00255088/01 D/15/2024 Zakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
901292 D/14/2024 D/14/2024 - Zakup i dostawa ekspresu do kawy, monitorów interaktywnych oraz chłodziarki wolnostojącej na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-04-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
905978 BZP/2023/131/JP/14 Wykonanie usługi analizy obrazów rezonansu magnetycznego do projektu Levo-Tako Jan Piotrowski 2024-03-29 14:46:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
904175 D/19/2024 D/19/2024 Sukcesywny zakup i dostawa (przez okres 12 miesięcy) licencji na oprogramowanie dostępne w ramach jednego, zbiorowego programu licencjonowania, dedykowanego dla sektora edukacji w podziale na dwa typy licencji: a) licencje wieczyste, b) licencje czasowe Zamówienia Publiczne UO 2024-03-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
903357 U/09/2024 U/09/2024 - Opracowanie graficzne, druk i dostawa ulotek oraz broszur informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Otwarty Uniwersytet Opolski - budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia” w ramach programu Welcome to Poland Zamówienia Publiczne UO 2024-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
904822 BZP/2024/9/JP/9 Zakup i montaż siatek przeciw ptakom Jan Piotrowski 2024-03-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
901978 U/08/2024 U/08/2024 Usługi poligraficzne w zakresie: redakcja techniczna, łamanie, dwie [ 2 ] korekty, druk książek i czasopism o tematyce teologicznej wraz z transportem Zamówienia Publiczne UO 2024-03-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
898914 2024/BZP 00249135/01 D/16/2024 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz kserokopiarki na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2024-03-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
899468 D/18/2024 [D/18/2024] Zakup i dostawa licencji na oprogramowania dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu naukowego pt. "Badania archeologiczne w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Opolu (Katedra Opolska)” Zamówienia Publiczne UO 2024-03-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
208841 „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Zamówienia Publiczne UO 2019-04-23 13:48:19 - - Go to