Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
384239 U/08/2020 U/08/2020 Zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie "Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu" Ewa Wabik 2020-11-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
384238 D/38/2020 Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby dydaktyczne Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-11-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
374697 D/34/2020 D/34/2020 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-10-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367928 D/27/2020 Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Zamówienia Publiczne UO 2020-09-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
371802 D/07/2020/C Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-09-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
362495 D/12/2020/A Zakup serwerów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w części nr 2: Zakup i montaż serwerów pamięci masowej dla Centrum Informatycznego Zamówienia Publiczne UO 2020-08-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366875 D/14/2020/cz.3,4/B D/14/2020/cz.3,4/B Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego Zamówienia Publiczne UO 2020-08-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
363385 D/26/2020 Sukcesywny zakup komputerów stacjonarnych według indywidualnych konfiguracji na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-07-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
344273 D/10/2020 D/10/2020 Zakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-06-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
350954 D/07/2020/B D/07/2020/B Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-06-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
351864 D/17/2020 D/17/2020 Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Zamówienia Publiczne UO 2020-06-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
351687 D/22/2020 D/22/2020 Sukcesywny zakup taśm barwiących oraz materiałów czyszczących na potrzeby drukowania elektronicznych legitymacji doktoranta i elektronicznych legitymacji studenta w latach 2020-2022 Zamówienia Publiczne UO 2020-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to