Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632450 52/ZP/2022 Sukcesywna dostawa suchego lodu do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Dział Zakupów 2022-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633668 39/ZP/2022 - Dostawa tekstyliów do domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego Agnieszka Andrzejczak 2022-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
631141 24/ZP/2022 24/ZP/2022 Usługa zapewnienia sieciowego dostępu do systemu służącego rozpowszechnianiu wersji elektronicznej artykułów zamieszczanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki oraz monografii, w tym monografii zbiorowych Dział Zakupów 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
631442 47/ZP/2022 47/ZP/2022 Dostawa skanera dziełowego dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Dział Zakupów 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
634379 29/ZP/2022/N Dostawa –Skanera 3D w zestawie do inżynierii odwrotnej. Dział Zakupów 2022-07-08 10:30:00 Zamówienie z dziedziny nauki Service Go to
625566 32/ZP/2022 - Usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki Dział Zakupów 2022-07-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
633582 16/DIR/UŁ/2022 Renowacja posadzek w wybranych pomieszczeniach budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi Sławomir Jaroszczak 2022-07-15 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631108 17/DIR/UŁ/2021 Remont elewacji budynków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 59a i Składowej 41/43 w Łodzi Sławomir Jaroszczak 2022-07-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631131 18/DIR/UŁ/2022 Przebudowa i remont budynku Auli głównej, Budowa Łącznika pomiędzy Budynkiem Auli a budynkiem E na poziomie I, Remont pomieszczeń przyległych w budynku T na poziomie parteru Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rewolucji 1905r. nr 39 w Łodzi Sławomir Jaroszczak 2022-07-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633880 19/DIR/UŁ/2022 Dostawa i instalacja instalacji fotowoltaicznych w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego Sławomir Jaroszczak 2022-07-21 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630212 44/ZP/2022 Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud dla Uniwersytetu Łódzkiego Dział Zakupów 2022-07-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
630842 46/ZP/2022 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych (poligraficznych) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Dział Zakupów 2022-07-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
631129 Sukcesywna dostawa wody butelkowanej i napojów dla jednostek Uniwersytetu Łódzkiego Dział Zakupów 2022-07-01 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
626323 41/ZP/2022 Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Łódzkiego Dział Zakupów 2022-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
630300 8/ZP/2022/S Świadczenie usług cateringowych dla Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dział Zakupów 2022-07-01 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
626216 35/ZP/2022 Dostawa artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów, przyborów do pisania i galanterii biurowej, papieru i kopert, sprzętu biurowego oraz ekologicznych artykułów biurowych, przyborów do pisania oraz papieru i kopert dla Uniwersytetu Łódzkiego. Dział Zakupów 2022-06-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
625648 16/ZP/2022 Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego realizowana w ramach umowy ramowej. Dział Zakupów 2022-06-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
624224 40/ZP/2022 Dostawa oprogramowania analitycznego STATISTICA dla Uniwersytetu Łódzkiego Dział Zakupów 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
627443 24/ZP/2022/N dostawa –Skanera 3D w zestawie do inżynierii odwrotnej. Dział Zakupów 2022-06-24 10:30:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
627307 10/ZP/2022/S 10/ZP/2022/S Usługi szkoleniowe dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych UŁ w ramach projektu pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” cz. II Dział Zakupów 2022-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
401626 Usługa wykonania projektu, druk i dostawa dyplomów ukończenia studiów wyższych dla Uniwersytetu Łódzkiego – 1 wzór Dział Zakupów 2020-12-02 11:24:10 Zapytanie ofertowe Supply Go to
280038 28/DIR/UŁ/2019 Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi Sławomir Jaroszczak 2019-11-27 14:29:14 - Construction work Go to
278506 27/DIR/UŁ/2019 Dostawa agregatu prądotwórczego dla budynku BIOBANKU Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 139 w Łodzi 27/DIR/UŁ/2019 Dział Inwestycji i Remontów 2019-11-22 14:26:30 - Supply Go to