Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910298 PŚ.271.12.2024 Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-07 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
931529 PŚ.271.16.2024 Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-13 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915345 PŚ.271.15.2024 Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wydział Zamówień Publicznych 2024-05-07 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913652 ZM.271.14.2024 Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i działkach miejskich na terenie Gminy Miasto Zgierz Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-22 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907930 IR.271.13.2024 Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2024 Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-09 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
901302 PŚ.271.11.2024 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-03 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901373 PŚ.271.10.2024 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-29 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894213 IR.271.5.2024 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych (dwa zadania) na terenie Miasta Zgierz w 2024r. Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-15 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
895050 ZM.271.9.2024 Zagospodarowanie terenu przy ulicy Rembowskiego 2 w Zgierzu wraz z remontem nawierzchni pieszej oraz drogi wewnętrznej w ramach projektu: „Zgierz- nowoczesne miasto po godzinach”. Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-15 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
891729 PŚ.271.8.2024 Dostawa i montaż wyposażenia przystanków komunikacyjnych w system obejmujący dynamiczną informację pasażerską oraz funkcję interaktywnego nośnika City Light w ramach projektu pn.: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” Wydział Zamówień Publicznych 2024-03-01 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
881637 IR.271.3.2024 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2024 roku Wydział Zamówień Publicznych 2024-02-15 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
875025 ZM.271.2.2024 Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Zgierza Wydział Zamówień Publicznych 2024-01-25 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings