Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
472428 PŚ.271.13.2021 „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu” Wydział Zamówień Publicznych 2021-07-02 12:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
465158 MUK.1.2021 Wykonanie zagospodarowania terenu dla potrzeb podstacji trakcyjnej tramwajowej Zgierz Łąkowa, wykonanie projektu budowlanego i budowa zasilania podstacji trakcyjnej oraz przebudowa przystanku Adelmówek skrzyżowanie ulic Łódzkiej i Osiedlowej. Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu 2021-06-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
458916 GO.271.12.2021 "Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II" - część II Wydział Zamówień Publicznych 2021-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
456614 PŚ.271.9.2021 Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu. Wydział Zamówień Publicznych 2021-05-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
458718 PŚ.271.11.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu”. Wydział Zamówień Publicznych 2021-05-25 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
452931 PŚ.271.8.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu”, w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020. Miejsce realizacji zamówienia – Zgierz, ul. Wschodnia 2 Wydział Zamówień Publicznych 2021-05-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
443221 Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap III – prace ratunkowe: prace remontowo-konserwatorskie elewacji południowej i części zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz części zachodniej południowego skrzydła transeptu Wydział Zamówień Publicznych 2021-04-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
435703 PŚ.271.7.2021 Wykonanie ścieżek pieszych, rowerowych, rolkowych oraz ruchowo – zabawowych dla dzieci wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem zieleni oraz małą architekturą na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wydział Zamówień Publicznych 2021-03-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
433531 PŚ.271.6.2021 "Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu", w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020. Miejsce realizacji zamówienia - Zgierz, ul. Wschodnia 2. Wydział Zamówień Publicznych 2021-03-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
430708 OR.271.3.2021 Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Wydział Zamówień Publicznych 2021-03-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
393631 OR.271.27.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-08 12:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings