Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660305 ZP.271.12.2022 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki" RGB 2022-10-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
666506 ZP.271.15.2022 „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – etap I” PŚZ 2022-10-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669021 ZP.271.16.2022 „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacja inwestycji” PŚZ 2022-10-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
658779 ZP.271.14.2022 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle część I etap 1" PŚZ 2022-09-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635599 ZP.271.11.2022 "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023" PŚZ 2022-08-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644329 ZP.271.13.2022 "Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego pn.: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" PŚZ 2022-08-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633865 ZP.271.10.2022 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle etap I" PŚZ 2022-07-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
630591 ZP.271.9.2022 ROZBUDOWA WODOCIĄGU W POTRZANOWIE – UL. RUMIANKOWA ROiSO 2022-07-11 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627063 ZP.271.8.2022 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KAKULINIE ROiSO 2022-06-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617510 RGKiR.271.8.2022 Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego (szczyt wschodni) na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach i remont muru przylegającego. RGKiR 2022-06-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611905 ZP.271.7.2022 „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach” ROiSO 2022-05-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
606470 RGKiR.271.6.2022 Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Skokach, ul. Zamkowa 9 RGKiR 2022-05-16 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602311 RGKiR.271.4.2022 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Roszkowie 10, gmina Skoki RGKiR 2022-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
244901 ROŚ.032.20.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki. ROŚ 2019-07-31 10:21:52 - - Go to
215038 Dostawa sprzętu ... ROiSO 2019-04-08 13:48:53 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
544863 ZP.271.19.2021 "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BRZEŹNIE, GM. SKOKI" PŚZ 2022-01-21 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
544846 ZP.271.18.2021 "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 224532P JABŁKOWO – POMARZANKI – gr. GMINY KŁECKO (POMARZANY): II ETAP POMARZANKI" PŚZ 2022-01-14 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
544837 ZP.271.17.2021 "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁAWICA, GM. SKOKI – III etap" PŚZ 2022-01-11 15:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
526735 ZP.271.16.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji PŚZ 2021-11-25 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
512903 ZP.271.15.2021 Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach PŚZ 2021-11-05 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498929 ZP.271.13.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki PŚZ 2021-11-30 15:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
503975 ZP.271.14.2021 Przebudowa holu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach PŚZ 2021-09-28 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481947 ZP.271.12.2021 "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022" PŚZ 2021-09-24 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477831 ZP.271.9.2021 „Realizacja usługi przewozu uczniów do szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Skoki, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022” PŚZ 2021-08-03 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
470385 ZP.271.8.2021 Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach PŚZ 2021-07-01 15:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to