Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
693230 ZP/133/2022 Dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Justyna Piotrowska 2022-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
696965 ZP/146/2022 Dostawa urządzeń chłodniczych w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” Barbara Łabudzka 2022-12-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
692498 ZP/20/2022 „Rozbiórka budynku należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16 w Łodzi” Jarosław Wyszomirski 2022-12-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683934 ZP/132/2022 Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – elewacja Janusz Kokoszko 2022-12-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
694701 ZP/118/2022 „Roboty budowlane w zakresie przebudowy systemu zasilania w wodę do celów bytowych i pożarowych zespołu budynków zlokalizowanych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” Jarosław Wyszomirski 2022-12-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
699558 ZP/129/2022 DOSTAWA INKUBATORA CO2 DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Agnieszka Światłowska 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
696697 ZP/137/2022 - Dostawa USG Echokardiografu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Monika Kaczmarek 2022-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
700640 ZP/148/2022 Centrum Symulacji Medycznych - rozbudowa Janusz Kokoszko 2022-12-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
699814 ZP/144/2022 Dostawa cytometru przepływowego w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” Barbara Łabudzka 2022-12-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
699834 ZP/145/2022 Dostawa mikroskopu fluoroscencyjnego oraz zestawu do detekcji fluorescencji w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” Barbara Łabudzka 2022-12-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
684431 ZP/97/2022 - Dostawa wytworzonego badanego produktu leczniczego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera.” Monika Kaczmarek 2022-12-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
692955 ZP/138/2022 Dostawa taboretów laboratoryjnych Justyna Piotrowska 2022-12-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
692523 ZP/140/2022 Dostawa aparatury do elektroforezy w ramach realizacji projektu MOLecoLAB Barbara Łabudzka 2022-12-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
693335 ZP/147/2022 Dostawa symulatorów pacjenta w ramach realizacji projektu „ Centrum Symulacji Medycznych - rozbudowa” Barbara Łabudzka 2022-11-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
683043 ZP/119/2022 Dostawa wirówek laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Barbara Łabudzka 2022-11-25 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
687214 ZP/117/2022 Dostawa autoklawów i sterylizatorów w ramach realizacji projektu MOLecoLAB Barbara Łabudzka 2022-11-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688766 ZP/126/2022 Obsługa prawna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Teresa Bartczak 2022-11-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
687991 ZP/136/2022 Dostawa materiałów reklamowych dla jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Monika Krawczyk 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
685036 ZP/139/2022 Dostawa pipet automatycznych Barbara Łabudzka 2022-11-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
683220 ZP/123/2022 Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Justyna Piotrowska 2022-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings