Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
762363 AZP.25.2.9.2023 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i jednostek podległych z podziałem na 4 części Barbara Dokert-Świsłocka 2023-05-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
766460 AZP.25.3.5.2023 „Roboty budowlane w budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3”, Agnieszka Malinowska 2023-06-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
763321 AZP.25.1.34.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 3 części - AZP.25.1.34.2023 Barbara Dokert-Świsłocka 2023-06-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
764708 AZP.25.1.31.2023 Dostawa zestawu do wykonywania celowanej proteomiki metodą PEA, wchodzący w skład systemu do multipleksowej analizy białek - 1 szt. Agnieszka Malinowska 2023-06-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
732684 AZP.25.2.5.2023 Usługa Wdrożenia i Wsparcia Technicznego Platformy - oprogramowania LMS Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka 2023-06-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
767801 AZP.25.1.29.2023 AZP.25.1.29.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 2 części Agata Rekuć 2023-06-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
766374 AZP.25.1.35.2023 System produkcji radiofarmaceutyków Kamila Kartaszow 2023-06-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
770594 AZP.25.1.37.2023 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 12 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Michał Wolański 2023-06-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
772873 AZP.25.1.36.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części Agata Rekuć 2023-06-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
758667 AZP.25.1.32.2023 Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 2 części Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka 2023-05-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
765532 AZP.25.2.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w budynku Collegium Primum, na potrzeby Zakładu Farmakognozji UMB z wyposażeniem Agata Rekuć 2023-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
757273 AZP.25.1.30.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 8 części Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka 2023-05-23 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
760654 AZP.25.3.4.2023 Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku tj.: schody S5, taras T5, kolumny K1 – K9, attyki A14 – A15, dach prawej galerii ogrodowej i kominy na korpusie głównym – kontynuacja prac. Kamila Kartaszow 2023-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756291 AZP.25.1.26.2023 Wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 3 części Michał Wolański 2023-05-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
757057 AZP.25.3.3.2023 Remont węzła cieplnego w budynku Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23 na podstawie dokumentacji projektowej Michał Wolański 2023-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
752496 AZP.25.1.27.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części - AZP.25.1.27.2023 Barbara Dokert-Świsłocka 2023-05-09 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
749706 AZP.25.1.23.2023 Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Agata Rekuć 2023-05-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
748974 AZP.25.1.25.2023 Dostawa aparatury wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na dwie części: Część nr 1 Robot pipetujący do przygotowywania bibliotek NGS. Część nr 2 Wysokoprzepustowy sekwanator. Kamila Kartaszow 2023-05-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
748417 AZP.25.1.24.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części - AZP.25.1.24.2023 Barbara Dokert-Świsłocka 2023-04-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
750901 AZP.25.4.3.2023 „Echokardiografia przezklatkowa” Kamila Kartaszow 2023-05-09 10:44:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
742847 AZP.25.1.21.2023 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części Kamila Kartaszow 2023-05-26 10:17:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
734389 AZP.25.1.16.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Agata Rekuć 2023-05-19 10:18:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
729474 AZP.25.3.1.2023 Wymiana okien w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23 Kamila Kartaszow 2023-04-14 10:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
722805 AZP.25.1.8.2023 Dostawa platformy do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem Agata Rekuć 2023-05-19 10:37:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
718517 AZP.25.1.7.2023 Dostawa Echokardiografu z opcją badań 3D live w kardiologii oraz badań perfuzji z głowicą przezklatkową 3D i głowicą przezprzełykową 3D oraz zewnętrzną stacją do zaawansowanej analizy badan kardiologicznych Kamila Kartaszow 2023-03-17 09:54:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
719755 AZP.25.1.6.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części - Nr sprawy: AZP.25.1.6.2023 Barbara Dokert-Świsłocka 2023-03-30 08:34:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
722036 AZP.25.1.9.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 7 części - AZP.25.1.9.2023 Barbara Dokert-Świsłocka 2023-04-07 09:11:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
718262 AZP.25.1.5.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części Agata Rekuć 2023-05-19 10:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
695708 AZP.25.1.88.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części Barbara Dokert-Świsłocka 2023-02-14 08:59:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to