Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668734 ZP.271.23.2022 „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”” Zamówienia Publiczne 2022-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
664539 ZP.271.22.2022 „Utworzenie ogródka edukacyjnego w zakresie segregacji odpadów – zagospodarowanie terenu” Zamówienia Publiczne 2022-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
661360 ZP.271.21.2022 „Modernizacja ulicy Różanej w Rumi.” Zamówienia Publiczne 2022-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655874 ZP.271.18.2022 „Dokumentacja projektowa nowego budynku MOPS w Rumi wraz z niezbędną infrastrukturą.” Zamówienia Publiczne 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656918 ZP.271.20.2022 „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Gminy Miejskiej Rumia (...) wraz z prawem opcji.”” Zamówienia Publiczne 2022-09-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644476 ZP.271.17.2022 Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Modernizacja parkingu przy cmentarzu – ul. Górnicza w Rumi”. Zamówienia Publiczne 2022-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636580 ZP.271.16.2022 Świadczenie usług transportowych przewozu uczniów będących mieszkańcami Rumi do/z szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na trzy części. Zamówienia Publiczne 2022-07-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
633816 PGMOŚ.07.2022 Wykonanie koszy miejskich na śmieci z tworzywa sztucznego (imitacja drewna) w ilości ok.150 sztuk. Zamówienia Publiczne 2022-07-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
616391 ZP.271.12.2022 „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Gminy Miejskiej Rumia wraz z projektem i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, projektem i budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z prawem opcji” Zamówienia Publiczne 2022-06-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
623087 ZP.271.15.2022 „Modernizacja sufitów w holu i trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Rumi”. Zamówienia Publiczne 2022-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
615366 IM.2022 Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Rumi. Zamówienia Publiczne 2022-05-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings