Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
613970 PNiGM.2710.10.2022 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych” Anna Podzińska - Hołownia 2022-05-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615819 PNiGM.2710.11.2022 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rewitalizacja terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 w Pyrzycach” Anna Podzińska - Hołownia 2022-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
616018 IiID.2710.23.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny” - GMINA PYRZYCE Sylwia Ranoszek 2022-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613128 2022/BZP 00159302 Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w m.Pyrzyce - etap II Sylwia Ranoszek 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601935 GKŚiR.271.8.2022 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie Emilia Knap 2022-05-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
611987 IiID.14.1.2022 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej od posesji nr 19 do ul. Niepodległości (etap 1 – opracowanie dokumentacji) Sylwia Ranoszek 2022-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611971 IiID.2710.15.1.2022 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej od posesji nr 19A do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap 1 – opracowanie dokumentacji) Sylwia Ranoszek 2022-05-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610326 IiID.2710.17.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny" - Gmina Pyrzyce Sylwia Ranoszek 2022-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
609355 PNiGM.2710.10.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i adaptacja Bramy Bańskiej wraz z dobudową schodów zewnętrznych" Anna Podzińska - Hołownia 2022-05-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608694 WO.2710.13.2022 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turze Wiwała Beata 2022-05-12 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
606928 IiID.2710.14.2022 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kwiatowej w Pyrzycach od posesji nr 19 do ul. Niepodległości (etap I - opracowanie dokumentacji) Sylwia Ranoszek 2022-05-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
607563 Dostawa paliw, płynów i środków eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Pyrzyce (Straż Miejska, Wydział Organizacyjny i Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Ochotnicze Straże Pożarne) Kazimierz Jaborowski 2022-05-10 11:00:00 Zapytanie o informację Supply Go to
606904 IiID.2710.15.2022 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach od posesji nr 19A do skrzyżowania z ul. Spokojną (etap I - opracowanie dokumentacji) Sylwia Ranoszek 2022-05-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
606526 WO.271.11.2022 Remont budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działce nr 27/3 obręb Ryszewko w trybie zaprojektuj i wybuduj Wiwała Beata 2022-05-06 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
444223 2021/BZP 00014454/01 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie – w trybie zaprojektuj i wybuduj. Sylwia Ranoszek 2021-04-09 07:15:58 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to