Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
327656 ZP.271.5.2020 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 5: Przebudowa ulicy Skalskiego w Pruszczu Gdańskim. Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2020-05-29 10:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
341343 TI.7011.157.2020 Dostawa i montaż oświetlenia scenicznego Sali kinowo-widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 34 Referat Techniczno Inwestycyjny 2020-05-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
329291 GK.7021.8.3.2020 Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" jednego kompletu półpodziemnych punktów gromadzenia odpadów. Referat Gospodarki Komunalnej 2020-04-10 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
329289 GK.7021.18.2020 Dostawa 20 szt. koszy na psie odchody "Retiver City" oraz 10 sztuk popielniczek "Ashguard SG" Referat Gospodarki Komunalnej 2020-04-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
328609 GK.7021.8.2.2020 Zapytanie ofertowe na dostarczenie 30 szt. ławek oraz 10 szt. koszy. Referat Gospodarki Komunalnej 2020-04-03 23:59:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
322585 GK.7021.8.2020 Wykonanie i zamontowanie czterech wiat przystankowych na terenie Pruszcza Gdańskiego Referat Gospodarki Komunalnej 2020-03-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
305171 Wykonywanie prac geodezyjnych Referat Gospodarki Terenami 2020-02-21 13:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
305097 Oferty na wykonywanie operatów szacunkowych Referat Gospodarki Terenami 2020-02-21 13:04:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
299794 GK.7223.4.2020 zapytanie ofertowe na oznakowanie pionowe na drogach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-28 10:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
299701 GK.7223.5.2020 zapytanie ofertowe na remont oznakowania poziomego, polegający na odnawianiu oznakowania poziomego na drogach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej 2020-01-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
305066 Oferty na wykonywanie operatów szacunkowych Referat Gospodarki Terenami 2020-01-22 12:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to