Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
451690 GK.7021.6.21.2021 Dostawa dokumentacji projektowej pn. "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim. Referat Gospodarki Komunalnej 2021-05-12 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
452027 ZP.271.9.2021 Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-05-14 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452725 ZP.271.10.2021 Budowa ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-05-14 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
451025 1/WP/2021 Wykonanie na terenie Pruszcza Gdańskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jednego kompletu (opcjonalnie dwóch kompletów) półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów. Referat Gospodarki Komunalnej 2021-05-14 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
454861 ZP.271.8.2021 Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-05-21 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
450359 TI.7011.179.2021 Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim Referat Techniczno Inwestycyjny 2021-05-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
451489 TI.7011.177.2021 Dostawa wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,,Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 62/4 obr. 13” Referat Techniczno Inwestycyjny 2021-05-06 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
447801 OKS.4464.12.2021 „Zapewnienie przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim i z powrotem, z opieką w czasie przewozu w 2021 r.” Referat Oświaty, Kultury i Sportu 2021-04-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441116 ZP.271.7.2021 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim - etap I Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-04-20 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
441000 ZP.271.6.2021 Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ulicy Modrzewskiego w Pruszczu Gdańskim. Część 3: Odcinek od ulicy Reymonta do ulicy Gałczyńskiego Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-04-14 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
435112 ZP.271.5.2021 Przebudowa dwóch pionów toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – część 1: Przebudowa toalet pion nr 2 Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-03-30 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
436782 Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego”. Referat Techniczno Inwestycyjny 2021-03-26 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
430961 ZP.271.3.2021 Przebudowa pomieszczeń pomocniczych oraz pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (segment D) wraz z instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczną – etap II Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-03-26 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
437374 I.032.13.2021 Zakup usługi rocznego wsparcia serwisowego producenta dla zintegrowanej platformy bezpieczeństwa FORTIGATE 300E. Informatycy 2021-03-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
432508 ZP.271.4.2021 Budowa sieci oświetlenia ulicznego ulicy Batalionów Chłopskich w Pruszczu Gdańskim Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2021-03-24 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings