Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893383 GKO.271.4.2024 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta Malborka w roku 2024 GKO 2024-02-28 15:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
887506 DK.271.2.2024 „Remont nawierzchni mostu św. Wojciecha przez rzekę Nogat w Malborku” DR 2024-02-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893760 GKO.271.3.2024 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Malborka w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. GKO 2024-04-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
861428 IM.271.20.2023 „Modernizacja średniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku - etap 1” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. IZP 2024-01-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
871168 IM.271.1.2024 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego dla zadania "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim "Szarotka" IZP 2024-01-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
868645 OKS.271.24.2023 Udostępnienie basenu w celu realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w trakcie II semestru roku szkolnego 2023/2024 (tj. styczeń-czerwiec 2024r.) OKS 2024-01-03 09:50:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
864812 DK.271.22.2023 Utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej w Malborku w 2024 r. DR 2023-12-28 15:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
864492 GKO.271.21.2023 Konserwacji oraz utrzymanie infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Malborka w 2024 roku. Witold Wijas 2023-12-18 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
847632 GKO.271.18.2023 „Usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Malborka w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024”. GKO 2023-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
853615 OR.271.19.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH W KRAJU I ZA GRANICĄ w 2024 r. NA RZECZ MIASTA MALBORK Dagmara Bucholc 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839095 GKO.271.17.2023 wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, roślin okrywowych oraz przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami w zakresie nasadzeń z materiału dostarczonego przez wykonawcę na zadaniu pn. „Rewitalizacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury w Malborku” w ramach projektu ”Malbork na ,+’ – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”. (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-06) Katarzyna Elwartowska 2023-11-07 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
822798 FN.271.14.2023 Udzielenie kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Malborka FN 2023-10-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
818991 IM.271.13.2023 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Malborku przy ul. Kwiatkowskiego dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej IZP 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
796327 IM.271.10.2023 „Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej na działce nr 2/8 Obr. 4 przy ul. Parkowej w Malborku w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2023” IZP 2023-08-16 11:53:11 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613333 IM.271.9.2022 Dostawa i montaż elementów niezbędnych do rozbudowy monitoringu miejskiego IZP 2022-05-16 14:03:08 Przetarg nieograniczony Supply Go to
538487 Modernizacja i budowa przejść dla pieszych na ul. Tczewskiej/Zamkowej w Malborku DR 2021-11-18 15:01:27 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
759606 IM.271.7.2023 „Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej na działce nr 2/8 Obr. 4 przy ul. Parkowej w Malborku w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2023” IZP 2023-05-19 11:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
592028 IM.271.12.2022 „PRZEDŁUŻENIE BULWARÓW MIEJSKICH NA ODCINKU OD KĄPIEISKA MIEJSKIEGO DO UL. WILEŃSKIEJ ORAZ POD WIADUKTEM KOLEJOWYM NAD RZEKĄ NOGAT”. IZP 2022-05-13 16:16:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
376715 GKO.271.15.2020 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Malborka PZP 2020-10-23 11:46:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
272326 GKO.271.22.2019 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Malborka PZP 2020-01-18 11:09:00 - Service Go to
220214 Udzielenie kredytu w wysokości 18.525.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.303.405,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.221.595,00 zł PZP 2020-06-29 11:13:00 - - Go to