Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718423 IN.271.2.2023 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego Wydział Inwestycji 2023-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
714011 IN.271.3.2023 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie Wydział Inwestycji 2023-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
718341 IN.271.6.2023 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie" Wydział Inwestycji 2023-02-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
712664 IN.271.1.2023 „Przebudowa odcinka ulicy Rzepakowej w Lesznie” Wydział Inwestycji 2023-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
707612 IN.271.1.77.2022 „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie” Wydział Inwestycji 2023-01-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700447 ED.271.15.2022.HS „Bezpieczna droga do szkoły na terenie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
678503 MZD BSPP.271.01.2022 "Dostawa, w formie leasingu, parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
697445 OR-A.271.01.2022 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Leszna” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696205 ED.271.13.2022.HS „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
687752 IN.271.28.2022 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” Wydział Inwestycji 2022-12-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
697169 SP7.261.1.2022/O „Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, w 2023 roku” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697339 D.261.1.2022 „Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, w 2023 roku” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696376 S.261.2.2022 „Sprzątanie pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, w 2023 roku” Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
545571 OR-A.271.01.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna” Biuro Zamówień Publicznych 2021-12-31 14:04:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
433663 IN.271.6.2021 Doposażenie szkół zawodowych w Lesznie w sprzęt do zdalnego nauczania Wydział Inwestycji 2021-03-12 16:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to