Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889634 RI.271.4.2024 Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w budynku Kina w Człuchowie Joanna Myszka 2024-03-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892668 RI.271.1.2.2024 Dostawa i montaż ławostołów oraz kosza na śmieci pod istniejącą wiatą rekreacyjną przy ŚDS w Człuchowie Małgorzata Wrona 2024-02-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
887704 RI.271.3.2024 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie miasta Człuchów w 2024 roku Joanna Myszka 2024-02-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
877293 RI.271.2.2024 Renowacja starego cmentarza w Człuchowie Joanna Myszka 2024-02-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
874558 RI.271.1.1.2024 Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie” Małgorzata Wrona 2024-01-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
869069 RI.271.20.2023 Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzińca Zamku w Człuchowie Joanna Myszka 2024-01-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865344 RI.271.4.8.2023 Budowa wiaty rekreacyjnej przy ŚDS w Człuchowie Małgorzata Wrona 2023-12-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
856030 RI.271.18.2023 Renowacja starego cmentarza w Człuchowie Joanna Myszka 2023-12-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
859725 RI.271.19.2023 Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów Małgorzata Wrona 2023-12-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
847499 RI.271.17.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Człuchów w roku 2024 oraz 2025 Joanna Myszka 2023-12-11 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
857332 RI.271.4.7.2023 Utrzymanie czystości w budynku biurowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie, szalecie miejskim oraz budynku dworca PKP w 2024r. Małgorzata Wrona 2023-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
766061 PiOŚ.271.1.2023.DL „Rozbudowa i przebudowa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie o Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów na dz. nr 78/10, 78/11, 78/3, 78/5, 78/7, 78/8, 78/9, jednostka ewidencyjna 220303_2- Człuchów – obszar wiejski, obręb 0011- Kiełpin ”. Dorota Lipska 2023-06-01 14:24:33 Zapytanie ofertowe Service Go to