Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
735174 RI.271.4.1.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa” Małgorzata Wrona 2023-03-09 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
720238 RI.271.3.2023 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie miasta Człuchów w 2023 roku Joanna Myszka 2023-02-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712889 RI.271.2.2023 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Joanna Myszka 2023-01-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
711504 RI.271.1.2023 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie miasta Człuchów w 2023 roku Joanna Myszka 2023-01-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
709668 RI.271.20.2022 Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem Joanna Myszka 2023-01-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698842 SM.271.1.2022.MP Utrzymanie czystości w budynku biurowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz szalecie miejskim zlokalizowanym przy ul. Zamkowej w Człuchowie w 2023r. Małgorzata Wrona 2022-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690086 RI.271.19.2022 Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – poprawa jakości życia mieszkańców Małgorzata Wrona 2022-11-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
687228 RI.271.18.2022 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie Joanna Myszka 2022-11-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683400 RI.271.17.2022 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa Joanna Myszka 2022-11-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669572 RI.271.8.2022.MW „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie” Małgorzata Wrona 2022-10-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings