Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
611144 RI.271.5.2022.MW Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Towarowej i Mickiewicza w Człuchowie” Małgorzata Wrona 2022-05-18 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
605319 RI.271.4.2022.MW „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie – Etap 1” Małgorzata Wrona 2022-05-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
604649 RI.271.3.2022.MW Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Małgorzata Wrona 2022-05-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
598173 RI.271.08.2022 Przebudowa ulic Towarowej i Mickiewicza w Człuchowie Lucyna Kryzel 2022-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
594762 RI.271.07.2022 Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie – Etap 1 Lucyna Kryzel 2022-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596087 RI.271.2.2022.MW „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie”. Małgorzata Wrona 2022-04-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
591077 RI.271.06.2022 Budowa obiektów małej architektury służących do utrzymania czystości i porządku wraz z zagospodarowaniem terenu Lucyna Kryzel 2022-04-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
588292 RI.271.05.2022 Przebudowa ulic Towarowej i Mickiewicza w Człuchowie Lucyna Kryzel 2022-04-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
588206 RI.271.1.2022.MW Opracowanie Programów funkcjonalno - użytkowych Małgorzata Wrona 2022-03-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
581857 RI.272.04.2022 Przebudowa ul. Skrzetuskiego w Człuchowie Lucyna Kryzel 2022-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings