Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
843303 2023/BZP 00480442 Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie (postępowanie nr: IR.271.25.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-11-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844722 IR.271.27.2023.ASG Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bierutów Anna Stelczyk-Golimowska 2023-11-23 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
825534 2023/BZP 00420908 Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap III (postępowanie nr: IR.271.24.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-10-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
815091 2023/S 175-548548 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Spacerowej w Bierutowie (postępowanie nr: IR.271.22.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-10-13 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
815161 IR.271.19.2023.JP Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – demontaż, dostawa i montaż wiat przystankowych Aleksandra Kluska 2023-09-14 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
815195 IR.271.20.2023.JP Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – demontaż, dostawa i montaż znaków drogowych Aleksandra Kluska 2023-09-14 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
811757 IR.271.18.2023.JP Zakup wraz z dostawą eko-groszku w ilości 28 ton dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Joanna Płóciennik IR 2023-09-07 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
788615 2023/BZP 00288221 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzesławiu (nr postępowania: IR.271.16.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-07-12 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
776813 2023/BZP 00249019 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzesławiu (nr postępowania: IR.271.14.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-06-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
772602 2023/BZP 00235167 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzesławiu (nr postępowania: IR.271.12.2023.JP) Joanna Płóciennik IR 2023-06-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
490094 GŚ.2714.01.2021.DO Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Damian Okoń 2021-08-09 10:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to