Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
633028 80.272.272.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gronostajowej 2, w Krakowie (kod: 30-387). Dział Zamówień Publicznych 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
630884 80.272.295.2022 Sukcesywne wykonywanie bieżących robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w podziale na 4 części. Nr sprawy 80.272.295.2022 Jerzy Wordliczek 2022-07-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631977 80.272.256.2022 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozmieszczenia punktów dostępowych sieci Wi-Fi w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Jolanta Szymanek-Górniak 2022-07-11 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626302 80.272.282.2022 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu skaningowego mikroskopu elektronowego z kolumną elektronową i jonową, z detektorami TOF-SIMS, EDS wraz z wymaganym wyposażeniem dla Wydziału Chemii UJ. Atomin 2.0. 80.272.282.2022 Artur Wyrwa 2022-07-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
626266 80.272.280.2022 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów wielkości cząstek, stężenia i potencjału w ramach projektu Atomin 2.0 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 80.272.280.2022 Artur Wyrwa 2022-07-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
635372 80.272.264.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odczynników do przygotowywania bibliotek DNA opartych na wykorzystaniu targetowej analizy metagenomicznej DNA dla MCB UJ w Krakowie Joanna Marzęda 2022-07-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636921 80.272.269.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy platformy do celowego sekwencjonowania DNA pojedynczych komórek na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ Karolina Gorczyca 2022-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636311 80.272.296.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dysków do serwera dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciech Sypek 2022-07-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633289 80.272.218.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy dźwigu osobowego zewnętrznego z napędem elektrycznym w budynku przy al. Słowackiego 15 w Krakowie Wojciech Sypek 2022-07-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
631709 80.272.299.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania podwójnej korekty utworów o objętości określonej w arkuszach wydawniczych, tj. książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów Piotr Molczyk 2022-07-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632812 80.272.260.2022 Wyłonienie wykonawcy na dostawę komputerów przenośnych i komputera typu mini PC, w podziale na 3 części. Mirosław Wolak 2022-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633040 80.272.294.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, wniesienia, montażu mobilnego/terenowego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej do analizy ilościowo-jakościowej prób w stanie stałym oraz sypkim na potrzeby Instytutu Nauk Geologicznych UJ, ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków wraz ze szkoleniem. Anna Onderka 2022-07-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
631946 80.272.283.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi sieciowego dostępu do bazy Brill Journal Collection ze wszystkich stanowisk komputerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katarzyna Wastag 2022-07-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632487 80.272.236.2022 Wyłonienie wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb związanych z organizacją konferencji IBIC 2022 dla NCPS SOLARIS, w podziale na 4 części. Mirosław Wolak 2022-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
632572 80.272.303.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia 4 pracowników zamawiającego oraz usługi doradcze związane z programowaniem i rozwojem aplikacji USOS Java na Uniwersytecie Jagiellońskim Jerzy Wordliczek 2022-07-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
617147 80.272.183.2022 Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wydziału Chemii w ramach projektu ATOMIN 2.0 – postępowanie w podziale na części Karolina Gorczyca 2022-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
619642 80.272.245.2022 Wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), w podziale na części. Karolina Gorczyca 2022-07-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
623788 80.272.194.2022 Wykonanie prac budowlanych związanych z rozbudowa segmentu D, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ o szyb windowy wraz z montażem dźwigu Piotr Molczyk 2022-07-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
624981 80.272.228.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wymiany okien w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie Dział Zamówień Publicznych 2022-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
617176 80.272.184.2022 Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, wniesienia, montażu i uruchomienia wielokanałowego spektrometru elektronowego dichroizmu kołowego ECD w ramach projektu Atomin 2.0 dla Wydziału Chemii UJ Dział Zamówień Publicznych 2022-06-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
634800 80.272.305.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu - naprawy i izolacji ścian oraz wykonania drenażu w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Anna Onderka 2022-07-05 10:32:33 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
623562 80.272.265.2022 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów wielkości cząstek, stężenia i potencjału w ramach projektu Atomin 2.0 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 80.272.265.2022 Artur Wyrwa 2022-06-13 10:44:56 Przetarg nieograniczony Supply Go to