Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
504767 ZPF.271.5.2021 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 na potrzeby Gminy Zbójno Anna Rzążewska 2021-09-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
482455 1/2021 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Działyń Ochotnicza Straż Pożarna w Działyniu 2021-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
479810 ZPF.271.4.2021 Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyń oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno Anna Rzążewska 2021-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
457101 ZPF.271.3.2021 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap III Anna Rzążewska 2021-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
422116 Dostawa kruszywa naturalnego łamanego w 2021 r. Anna Rzążewska 2021-02-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
418244 ZPF.271.1.2021 Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną Anna Rzążewska 2021-02-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
387246 ZPF.271.8.2020 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno Anna Rzążewska 2020-12-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings