Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772627 I2.271.5.2023 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8, 152 w Długiem Starem-inicjatywa lokalna Zamówienia Publiczne 2023-06-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
761985 I2.271.3.2023 Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie Zamówienia Publiczne 2023-05-15 10:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
761960 I2.271.1.2023 Budowa sieci wodociągowej w działkce nr 1335/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna Zamówienia Publiczne 2023-05-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
684280 I.7013.14.2022 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach gmina Święciechowa. Zamówienia Publiczne 2022-11-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
668402 FS.271.14.2022 Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w Lasocicach w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach" Zamówienia Publiczne 2022-10-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
655504 I.7013.15.2022 Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach. Zamówienia Publiczne 2022-09-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
621007 I.271.6.2022 Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Zamówienia Publiczne 2022-06-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
621042 OŚGW.271.2.2022 Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa Zamówienia Publiczne 2022-06-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
602316 I.271.5.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Święciechowie. Zamówienia Publiczne 2022-05-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
585035 OŚiGW.271.1.2022 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG – BAG. Zamówienia Publiczne 2022-03-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
573231 I.271.4.2022 Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie Zamówienia Publiczne 2022-02-28 11:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
355851 GN.271.9.2020 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie Zamówienia Publiczne 2020-07-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to