Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925419 I.271.3.2024 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa, dz. nr 782/6 i 790/1 w Święciechowie Zamówienia Publiczne 2024-05-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
821958 I.7013.19.2022 Budowa strefy reprezentacyjnej pomiędzy budynkiem usługowym a budynkiem OSP w Niechłodzie na dz. 138/2 Zamówienia Publiczne 2023-10-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
823916 FS.271.14.2023 Utworzenie parku fitness w Długiem Starem Zamówienia Publiczne 2023-10-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
818672 I2.271.9.2023 Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach Zamówienia Publiczne 2023-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
810832 OŚiGW.271.2.2023 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG Zamówienia Publiczne 2023-09-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
792986 GN.271.5.2023 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Włoszakowice i Gminy Święciechowa wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie i Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie Zamówienia Publiczne 2023-07-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe - Go to
786422 OŚiGW.271.1.2023 Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa Zamówienia Publiczne 2023-07-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
777011 I2.271.7.2023 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna Zamówienia Publiczne 2023-06-21 10:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
777001 I2.271.6.2023 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna Zamówienia Publiczne 2023-06-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
772627 I2.271.5.2023 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8, 152 w Długiem Starem-inicjatywa lokalna Zamówienia Publiczne 2023-06-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
355851 GN.271.9.2020 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie Zamówienia Publiczne 2020-07-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to