Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668364 GPIR.271.2.26.2022 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Skołyszyn (Rejon Cmentarza) Maciej Jastrząb 2022-10-03 09:00:00 - Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666477 GPIR.271.2.21.2022 „Zagospodarowanie działki nr. ewid. 298/1 w miejscowości Lipnicy Górnej”. Waldemar Jarek 2022-09-29 09:00:00 - Construction work Go to
667485 GPIR.271.2.25.2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30,00 kWp na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach z siedzibą: 38-207 Przysieki 438 Grzegorz Szański 2022-09-29 09:00:00 - Construction work Go to
663170 GPIR.271.1.22.2022 Dostawa klińca frakcji 4 – 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2022 – etap 2 Grzegorz Szański 2022-09-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
663174 GPIR.271.2.20.2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30,00 kWp na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach z siedzibą: 38-207 Przysieki 438 Grzegorz Szański 2022-09-20 09:00:00 - Construction work Go to
661809 GPIR.271.2.18.2022 Budowa cokołu pod figurę Św. Floriana w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu” Waldemar Jarek 2022-09-16 09:00:00 - Construction work Go to
661807 GPIR.271.2.17.2022 Budowa zadaszenia dla sikawki strażackiej konnej w ramach zadania „Budowa boiska sportowego w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu” Waldemar Jarek 2022-09-16 09:00:00 - Construction work Go to
655895 GPIR.271.2.13.2022 „Budowa boiska sportowego w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu” Waldemar Jarek 2022-09-02 09:00:00 - Construction work Go to
655901 GPIR.271.2.14.2022 „Budowa i wyposażenie SP ZOZ w Święcanach wraz z zagospodarowaniem terenu na działce gm. o nr ewid. 1642/1”. Waldemar Jarek 2022-09-02 09:00:00 - Construction work Go to
649573 GPIR.271.2.12.2022 Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Lisowie Maciej Jastrząb 2022-08-18 09:00:00 - Construction work Go to
645466 GPIR.271.21.2022 Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej), dz. nr ewid. 525/1 w km 0+010 – 0+212 w miejscowości Skołyszyn Grzegorz Szański 2022-08-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
665519 GPIR.271.2.22.2022 „Wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 458/1 w Przysiekach”. Waldemar Jarek 2022-09-22 12:33:11 - Construction work Go to
500562 GPIR.271.2.62.2021 „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym”. Waldemar Jarek 2021-09-01 13:39:43 - Construction work Go to