Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641347 2022/BZP 00267297/01 Przebudowa ulic na terenie Gminy Luzino - sprawa 6.2022 Aurelia Wolska 2022-08-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649833 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-09-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
650039 GK.49.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tadeusz Klein 2022-08-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649154 GK.1.8.2022 Ochrona osób i mienia Urzędu Gminy Luzino Anita Miotk 2022-08-09 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647924 GK.1.8.2022 Ochrona osób i mienia Urzędu Gminy Luzino Anita Miotk 2022-08-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647291 GK.48.2022 Równanie i profilowanie dróg na terenie gminy Luzino Tadeusz Klein 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
639557 2022/BZP 00254286/01 ROZBUDOWA UL. PPŁK. R. LUBOWIEDZKIEGO W DĄBRÓWCE O BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO - sprawa 7.2022 Marlena Górska 2022-08-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638373 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków będących własnością gminy Luzino. Aleksandra Radka 2022-07-18 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
636070 2022/BZP 00241650/01 Zakup wraz z dostawą wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - sprawa 1.2022 Kornelia Dzięcielska 2022-07-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633268 Or.2601.5.2022 Zakup i dostawa materiałów biurowych na II półrocze Klaudia Szczypior 2022-07-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
631792 IE/2/2022/DR Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa zgodnie z umowa o powierzenie grantu o numerze 4402/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Damian Rozenkranc 2022-06-29 14:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
621816 Or.2600.7.2022 Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników ZZ na II półrocze 2022 roku Klaudia Szczypior 2022-06-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632787 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-07-22 10:08:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
623499 5.S.W.2022 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luzinie Bożena Krausa 2022-06-28 13:08:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
574388 2022/BZP 00058508 Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino - 1.2022 Aurelia Wolska 2022-04-11 15:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
556979 2021/BZP 00332549/01 KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 27.2021 Aurelia Wolska 2022-02-09 14:12:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544283 5.S.W.2021 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Bożena Krausa 2021-12-17 11:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
527926 22.2021 2021/S 209-547532 Udzielenie Kredytu długoterminowego dla Gminy Luzino w 2021 roku Aurelia Wolska 2022-01-03 08:19:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
522679 3.S.W.2021 Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika Bożena Krausa 2021-11-03 13:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481133 2021/BZP 00108017/01 Przebudowa ulicy Smażyńskiej w Wyszecinie - sprawa 16.2021 Marlena Górska 2021-08-31 12:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477532 2021/BZP 00099279/01 Budowa chodników na terenie gminy Luzino - sprawa 15.2021 Marlena Górska 2021-08-06 12:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
466177 IE.06.2021 Modernizacja 6 placów zabaw w Gminie Luzino Paulina Płotka 2021-07-15 09:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to