Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
400631 RG.271.30.2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 433 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Zamówienia Publiczne 2020-12-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
390969 RG.271.25.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzymów. Zamówienia Publiczne 2020-12-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
393086 RG.271.28.2020 Dostawa oleju opałowego do Urzędu gminy w Krzymowie. Zamówienia Publiczne 2020-11-17 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
392813 RG.271.27.2020 Dostawa opału do Świetlicy wiejskiej w Rożku Krzymowskim. Zamówienia Publiczne 2020-11-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
392459 RG.271.26.2020 Dostawa opału do budynku GOZ w Krzymowie. Zamówienia Publiczne 2020-11-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
385288 RG.271.24.2020 Przebudowa drogi gminnej - chodnik w ul. Leśnej w miejscowości Brzeźno Odcinek 0+514,70 - 0+662,60 Zamówienia Publiczne 2020-10-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
377776 RG.271.21.2020 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów cz. 2. Zamówienia Publiczne 2020-09-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
372716 RG.271.20.2020 Przebudowa ulicy Miodowej w Brzeźnie Zamówienia Publiczne 2020-09-11 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
367731 RG.271.16.2020 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów Zamówienia Publiczne 2020-08-18 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
369011 RG.271.18.2020 Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Krzymów oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych i kulturalnych. Zamówienia Publiczne 2020-08-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
368616 RG.271.17.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2020. Zamówienia Publiczne 2020-08-12 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to