Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469743 5210.291.2.12.2021.ER Dostawa wirówki stołowej z układem chłodzenia dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Ewa Rola 2021-06-22 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
466596 2021/BZP 00073022/01. Nr referencyjny:5210.291.1.25.2021.PJ Wykonanie zadania pn. „Adaptacja infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby utworzenia Laboratorium BSL3+”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych wraz z instalacjami związanymi z przebudową pomieszczeń laboratoryjnych do wymagań klasy BSL3+ w budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku Paulina Jędrzejczyk 2021-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
458543 5210.291.1.17.2021.MK Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego Marta Kujawska-Nowik 2021-06-24 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
465387 5210.291.1.10.2021.ER Dostawa Sukcesywna dostawę materiałów zużywalnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG w częściach: część I: Materiały zużywalne: końcówki pipet, sterylne pipety serologiczne, pipety Pasteura; część II: Materiały zużywalne do hodowli komórkowej; część III: Materiały zużywalne do biologii molekularnej. Ewa Rola 2021-07-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
465422 5210.291.1.20.2021.MK Sukcesywna dostawa drukarek, skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego Marta Kujawska-Nowik 2021-07-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
466148 2021/S 105-276723 Nr referencyjny: 5210.291.1.15.2021.PJ Część I: usługa polegająca na wykonaniu remontu klasowego, w celu odnowienia świadectwa klasy, statku r/v „Oceanograf”, znajdującego się pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS Część II: usługa polegająca na wymianie istniejącego systemu łączności satelitarnej statku r/v „Oceanograf”, znajdującego się pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS Paulina Jędrzejczyk 2021-07-05 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
466056 5210.291.1.13.2021.RR Sukcesywna dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w częściach I-III Rafał Rzepecki 2021-07-06 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
466780 5210.291.1.18.2021.AK Dostawa komputera stacjonarnego i monitorów ekranowych dla Uniwersytetu Gdańskiego Marta Grygiel 2021-07-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
469377 5210.291.1.4.2021.MB Sukcesywna dostawa papieru, artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na części: część I - artykuły biurowe część II - artykuły papiernicze - papier ksero część III - artykuły do archiwizacji Marek Bocian 2021-07-13 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
469677 2021/S 112-291692; (5210.291.1.24.2021.MG) Dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS wraz z zewnętrzną jednostką sterującą dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego Marta Grygiel 2021-07-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
466866 5210.291.2.11.2021.RR Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórkowych z wyposażeniem w postaci dodatkowej małej, niezależnej podjednostki do hodowli przejściowych dla Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Rafał Rzepecki 2021-06-16 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
453985 5210.291.1.8.2021.MG Dostawa wyposażenia Laboratorium mikrobiologicznego dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: Część I: Termomikser z funkcją grzania i chłodzenia; Część II: Szafa termostatyczna z fotoperiodem do hodowli grzybów i glonów; Część III: Mieszadło magnetyczne z grzaniem Marta Grygiel 2021-06-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
456045 5210.291.1.3.2021.MG Dostawa ręcznej sondy CTD z wyposażeniem dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Marta Grygiel 2021-06-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
464322 5210.291.2.7.2021.ER Dostawa systemu do chromatografii średniociśnieniowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Ewa Rola 2021-06-11 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
461708 5210.291.2.5.2021.ZZ Dostawa spektrofotometru UV/VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Zbigniew Zderski 2021-06-08 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
460974 5210.291.2.4.2021.MP DOSTAWA CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Magdalena Pietruszewska 2021-06-07 10:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
452854 5210.291.1.1.2021.MK Dostawa 38 dysków o dużej pojemności dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Marta Kujawska-Nowik 2021-06-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
452862 5210.291.1.2.2021.ER Dostawa spektrofotometru płytkowego dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Ewa Rola 2021-06-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
459165 5210.291.2.8.2021.ZZ Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Zbigniew Zderski 2021-05-28 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to
453239 5210.291.2.6.2021.MG Dostawa inkubatora z chłodzeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Marta Grygiel 2021-05-14 11:00:00 Zamówienie z dziedziny nauki Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings