Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
427531 2/2021/U Wykonanie projektu remontu korytarza w parterze segmentu A budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach wraz z remontem łazienki oraz zespołu wejściowego. Artur Wyżkiewicz 2021-03-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
424481 1/2021/RB Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną” Artur Wyżkiewicz 2021-03-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
392960 Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. Artur Wyżkiewicz 2020-11-30 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
373249 3/2020/RB Naprawa balkonów w lokalach mieszkalnych w Tychach przy ul. Bacha 5/12, ul. Bacha 7/5, ul. Bacha 2/15. Artur Wyżkiewicz 2020-09-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
366408 1 Wymiana napędu drzwiowego w biurowcu w Tychach przy ul. Budowlanych 59. Artur Wyżkiewicz 2020-08-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
319755 1/2020/RB Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego na terenie działki 5573/64 położonej w Tychach przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II. Artur Wyżkiewicz 2020-04-30 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings