Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720457 RZ.271.1.2023 „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 4 i rozbudowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów” Aleksandra Sulimka 2023-01-31 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710154 RZ.271.23.2022 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości wiejskiej Trzebusz, gm. Trzebiatów Aleksandra Sulimka 2023-01-18 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
684060 RZ.271.21.2022 „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w gminie Trzebiatów” Aleksandra Sulimka 2022-12-05 09:25:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
687633 RZ.271.22.2022 „Projekty przebudowy dróg w ciągach ulic: Piaskowej, Rolniczej, Wiejskiej i Białoboki w Trzebiatowie” Aleksandra Sulimka 2022-11-18 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672512 Konkurs SARP nr 1030 Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie Aleksandra Sulimka 2022-11-16 15:00:00 Konkurs PZP - wnioski Service Go to
673869 RZ.271.20.2022 „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wlewo wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami” Aleksandra Sulimka 2022-10-27 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
667721 ZP.1.2022 „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Mrzeżynie” Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Mrzeżynie 2022-10-27 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
661695 RZ.271.19.2022 „Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego Królewski Gaj” Aleksandra Sulimka 2022-09-26 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
659838 RZ.7011.15.2022 „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołańcz Pomorska, gmina Trzebiatów” Aleksandra Sulimka 2022-09-21 11:25:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
654015 RZ.271.18.2022 „Budowa niskoparametrowej kontenerowej kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym o mocy około 250 kW z wykorzystaniem kaskady kotłów kondensacyjnych wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji odbiorczej i wykonaniem przyłącza gazu do kotłowni – w systemie zaprojektuj i wybuduj” Aleksandra Sulimka 2022-09-13 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
652945 RZ.271.17.2022 „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz” Aleksandra Sulimka 2022-09-02 09:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings