Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
741069 2023/BZP00136206/01 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu o salę sportową z zapleczem.” Robert Borkowski 2023-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739794 2023/BZP00132546/01 „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach. Etap I.” Robert Borkowski 2023-04-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739067 2023/BZP 00129722/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.” Robert Borkowski 2023-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
678532 BGN.II.271.7.2022 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Robert Borkowski 2022-11-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
669735 2022/BZP 00369233/01 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Torzym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, na których powstają odpady. Robert Borkowski 2022-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645333 2022/BZP 00280782/01 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2022/2023 Robert Borkowski 2022-08-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
613919 2022/BZP 00162162/01 „Przebudowa dróg gminnych nr 103730F, 103717F, 103721F, 103706F w Torzymiu oraz 6237F w Boczowie i 6239F w Gądkowie Wielkim” Robert Borkowski 2022-06-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
615913 2022/BZP 00169309/01 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Torzym w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Robert Borkowski 2022-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
589033 2022/BZP 00092985/01 Budowa plaż nad jeziorem „Ilno” w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko” w Boczowie Robert Borkowski 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
574944 2022/BZP 00059927/01 Budowa kontenerowej hydroforni w miejscowości Bobrówko oraz modernizacja hydroforni w miejscowości Grabów Robert Borkowski 2022-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
519731 2021/BZP 00227922/01 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Robert Borkowski 2021-10-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
504912 2021/BZP00171848/01 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ PRZY UL. JEZIORNEJ W TORZYMIU. Robert Borkowski 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
728198 2023/BZP 00095107/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.” Robert Borkowski 2023-03-09 09:12:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720021 2023/BZP 00056795/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska.” oznaczonego nr BGN.II.271.8.2022 Robert Borkowski 2023-02-13 10:49:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to