Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916592 BGN.II.271.3.2024 . „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z terenu Miasta i Gminy Torzym.” Kamila Wysocka 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
907169 BGN.II.271.2.2024 „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu.” Kamila Wysocka 2024-04-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
875373 BGN.II.271.1.2024 „”Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu” Kamila Wysocka 2024-02-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
860352 BGN.II.271.14.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Torzym oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kamila Wysocka 2023-12-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
844629 BGN.II.271.13.2023 „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r.” Robert Borkowski 2023-12-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
827014 2023/BZP00425800 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Torzym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, na których powstają odpady Robert Borkowski 2023-10-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
815342 2023/BZP 00386587/01 „Budowa plaż nad jeziorem „Ilno" w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko” w Boczowie.” Robert Borkowski 2023-09-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807376 2023/BZP 00358901/01 "Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach" Robert Borkowski 2023-09-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
807400 2023/BZP 00359021/01 "Przebudowa dróg nr: 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie" Robert Borkowski 2023-09-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
799160 2023/BZP 00328765/01 Budowa plaż nad jeziorem „Ilno” w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko” w Boczowie Robert Borkowski 2023-08-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
801421 2023/BZP 00337283/01 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2023/2024 Robert Borkowski 2023-08-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
765932 2023/BZP 00057476/02/P Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Torzymiu w formule – zaprojektuj i wybuduj Robert Borkowski 2023-05-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
788222 2023/BZP 00285699 Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2023/2024 Robert Borkowski 2023-07-18 16:27:55 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
772297 2023/BZP00233473/01 „Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach” oraz „Przebudowa dróg nr 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie" Robert Borkowski 2023-06-30 09:59:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754468 2023/BZP00177849/01 „Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach” oraz „Przebudowa dróg nr 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie" Robert Borkowski 2023-05-19 13:51:19 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
741069 2023/BZP00136206/01 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu o salę sportową z zapleczem.” Robert Borkowski 2023-04-04 13:50:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
739067 2023/BZP 00129722/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.” Robert Borkowski 2023-05-05 12:49:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
728198 2023/BZP 00095107/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.” Robert Borkowski 2023-03-09 09:12:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
720021 2023/BZP 00056795/01 Dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z „Budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska.” oznaczonego nr BGN.II.271.8.2022 Robert Borkowski 2023-02-13 10:49:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to