Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
920433 IP.271.2.2024.JL Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza 27 w Terespolu Jowita Leszcz 2024-05-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
882246 IR.271.1.2024.AG Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Terespol w roku 2024 Jowita Leszcz 2024-03-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
867562 IR.271.8.2023.AG Całoroczne utrzymanie dróg w mieście Terespol w roku 2024 z podziałem na zadania: 1. Zimowe utrzymanie dróg 2. Letnie utrzymanie dróg Całoroczne opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie targowiska Agnieszka Górecka 2024-01-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839429 IR.271.7.2023.AG Budowa oświetlenia w Terespolu z podziałem na części: 1. Budowa napowietrznego nN oświetlenia drogowego przy ul. Gruntowej 2. Dobudowa nN oświetlenia Stadionu Miejskiego Jowita Leszcz 2023-11-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
836772 IR.271.6.2023.AG Zakup i sukcesywna dostawa opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2023/2024 z podziałem na części: Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – luzem: 10 ton Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – workowanego: 45 ton Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego – 4000 litrów Jowita Leszcz 2023-11-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
795289 IP.271.5.2023.JL Remont drogi Nr 1000853L ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+268 o długości 0,268 km Jowita Leszcz 2023-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
777078 IP.271.4.2023.JL Remont drogi Nr 1000853L ulicy Akacjowej od km 0+000 do km 0+268 o długości 0,268 km Jowita Leszcz 2023-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
770298 IR.271.5.2023.AG „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji Programu Cyfrowa Gmina” Jowita Leszcz 2023-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
753036 IP.271.4.2023.AG „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji Programu Cyfrowa Gmina” Jowita Leszcz 2023-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
737739 IR.271.1.2023.AG Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji Programu Cyfrowa Gmina Agnieszka Górecka 2023-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
437104 IP.271.1.2021.JL „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu" Jowita Leszcz 2021-03-19 09:50:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to