Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
598322 IP.271.3.2022.AG „Wykonanie sztucznej nawierzchni sportowej na bieżni stadionu miejskiego w Terespolu” Jowita Leszcz 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600806 IP.271.7.2022.JL „Zakup materiałów budowlanych na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Kościuszki, Piłsudskiego, Wspólna w Terespolu z podziałem na części: 1. Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników. 2. Zakup i dostawa piachu do budowy chodników.” Jowita Leszcz 2022-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
588267 IP.271.2.2022.JL „Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap II - zgodnie z dokumentacją projektową budowa sieci kanalizacji deszczowej etap I” Jowita Leszcz 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
585268 IP.271.2.2022.AG „Przebudowa/modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88” Jowita Leszcz 2022-04-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
582594 IP.271.5.2022.JL „Przebudowa ulicy Łąkowej w Terespolu” Jowita Leszcz 2022-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
580368 IP.271.4.2022.JL „Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w mieście Terespol” Jowita Leszcz 2022-03-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567139 IP.271.1.2022.AG „Budowa /Przebudowa ul Orzeszkowej w Terespolu” Jowita Leszcz 2022-02-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
565011 IP.271.1.2022.JL Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów – Terespol na ul. Kodeńskiej w m. Terespol na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowana z drogą krajową Nr 2” Jowita Leszcz 2022-01-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556765 IP.271.21.2021.JL „Budowa kanalizacji deszczowej w Terespolu – ul. Popiełuszki” Jowita Leszcz 2022-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
554050 IP.271.22.2021.JL „Całoroczne utrzymanie dróg w mieście Terespol w roku 2022 z podziałem na zadania: 1. Zimowe utrzymanie dróg 2. Letnie utrzymanie dróg 3. Całoroczne opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie targowiska" Jowita Leszcz 2021-12-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
437104 IP.271.1.2021.JL „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu" Jowita Leszcz 2021-03-19 09:50:42 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to