Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720696 ZUK.271.3.2.2023 Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte wraz ze skrzyżowaniem ulic 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie Zakład Usług Komunalnych 2023-02-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
719535 BZP.271.3.2.2023 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Czyżykowskiej i Polnej w Tczewie Karolina Uszyńska 2023-02-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
716893 ZUK.271.3.1.2023 Ochrona mienia budynku i terenu bazy ZUK w Tczewie w 2023 r. 2023/BZP 00039696/01 Zakład Usług Komunalnych 2023-01-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706189 ZUK.271.3.25.2022 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w 2023 roku 2022/BZP 00498191/01 Zakład Usług Komunalnych 2022-12-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706255 BZP.271.3.46.2022 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki 2022/BZP 00498455/01 Anna Mielnik 2022-12-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706448 2022/BZP 00499273/01 Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew (BZP.271.3.44.2022) Barbara Petka 2022-12-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
699060 2022/BZP 00471594/01 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej Tczew i jednostek organizacyjnych w latach 2023-2024 (BZP.271.3.42.2022) Beata Wit 2022-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698169 BZP.3.38.2022 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki. 2022/BZP 00467846/01 Alina Ambroziak 2022-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698298 BZP.271.3.39.2022 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY MIEJSKIEJ TCZEW, JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY W 2023 ROKU Barbara Petka 2022-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
698154 ZUK.271.3.24.2022 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg/jezdni na terenie miasta Tczewa Zakład Usług Komunalnych 2022-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
693784 BZP.271.3.43.2022 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 2022/BZP 00451691/01 Alina Ambroziak 2022-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691331 BZP.271.3.40.2022 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ramach zgłoszonych projektów Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa 2022 r. Barbara Petka 2022-11-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings