Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
661906 BZP.271.3.34.2022 Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022/S 175-494833 Alina Ambroziak 2022-10-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663296 BZP.271.3.35.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Czyżykowskiej/Polnej w Tczewie Beata Wit 2022-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
660389 BZP.271.3.21.2022 Rewitalizacja Parku Miejskiego – wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej Beata Wit 2022-09-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
658670 BZP.271.3.32.2022 Wykonanie dokumentacji: programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych wraz z orzeczeniem technicznym i kosztorysem dla fragmentu murów obronnych przy ul. Wodnej i Podmurnej Barbara Petka 2022-09-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
656223 BZP.271.3.25.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Czyżykowskiej/Polnej w Tczewie Beata Wit 2022-09-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643738 BZP.271.3.29.2022 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Aktywny Tczew – rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego”. Karolina Uszyńska 2022-08-31 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
654590 ZUK.271.3.17.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 00315940/01 Zakład Usług Komunalnych 2022-08-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644407 ZUK.271.3.20.2022 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej w Tczewie” Zakład Usług Komunalnych 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
644417 BZP.271.3.28.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w segmencie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Władysława Jagiełły 8 na pomieszczenia tymczasowe na pobyt dla uchodźców z Ukrainy Barbara Petka 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
643276 BZP.271.3.31.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni wód opadowo - roztopowych na kolektorach deszczowych wprowadzonych do Kanału Młyńskiego: wyloty nr IA, I, II, III, IV, V Karolina Uszyńska 2022-08-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
631682 2022/S 121-343404 Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.23.2022 Barbara Petka 2022-07-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings