Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
380380 06/DI/20/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 7A wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu wind osobowych, systemu oddymiania klatek schodowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 60 na działkach nr 10/304 i 10/306 obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Krzysztof Łangowski 2020-10-09 11:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
378236 04/DI/20/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu 5 klatek schodowych i 5 wiatrołapów w budynku przy ulicy Kolorowej 25 w Gdańsku. Krzysztof Łangowski 2020-10-03 12:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
377650 05/DI/20/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Krzysztof Łangowski 2020-09-30 11:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
369363 03/DI/20/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Krzysztof Łangowski 2020-09-07 11:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to