Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
954259 Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonywania: napraw bieżących, eksploatacyjnych, konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, dekarskich, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w budynkach będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. w Gdańsku. Krzysztof Łangowski 2024-08-19 12:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
932628 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji spalinowo- grzewczej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na osiedlu „Zielone Wzgórze” w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-06-10 12:15:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
915181 Przedmiotem Umowy jest na dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp, która będzie zlokalizowana na dachu budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Szczyglej 1 i podłączenie jej do sieci elektrycznej budynku. Krzysztof Łangowski 2024-04-26 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
915918 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 26 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kampinoskiej 16 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-04-22 12:45:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
915900 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kolorowej 7 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-04-22 12:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
911205 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 29 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kolorowej 9 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-04-11 12:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
892195 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Srebrnej 14 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-03-01 11:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
887434 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Srebrnej 12 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2024-02-21 11:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
880091 01/DI/24/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest usługa zapewnienia czystości, odśnieżania i porządku w budynkach i na terenie wskazanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. Krzysztof Łangowski 2024-02-06 12:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
859163 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 24 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Trak Św. Wojciecha 191 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2023-12-11 11:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
849331 Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Starowiejskiej 55 w Gdańsku Krzysztof Łangowski 2023-11-23 11:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
376008 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Srebrnej 22 w Gdańsku. Krzysztof Łangowski 2020-09-17 11:14:17 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
369346 03/DI/20/KŁ Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących przebudowę, nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku wraz z instalacjami wewnętrznymi, platformami dla niepełnosprawnych, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu platform dla niepełnosprawnych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż. oraz pielęgnacji zieleni wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Krzysztof Łangowski 2020-08-10 11:20:32 Przetarg nieograniczony Construction work Go to