Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
823669 WK.271.66.2023.II Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej zakończonej zbiornikiem bezodpływowym w m. Gądek Marta Mikołajewska 2023-10-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821534 RSO.271.70.2023.III Opracowanie dokumentu pn. "Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych" Marta Mikołajewska 2023-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
810733 FU.271.55.2023 Budowa wiaty rekreacyjnej w Pokrzywnicy Bożena Lorenc 2023-09-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
809576 WK.271.60.2023.II Przegląd pomp znajdujących się w przepompowniach ścieków na terenie gminy Szydłowo - 48 szt. Marta Mikołajewska 2023-09-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
807545 FU.271.58.2023.III Zakup 3 elementów edukacyjnych małej architektury w miejscowości Pokrzywnica Marta Mikołajewska 2023-08-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
807532 FU.271.59.2023.III Zakup i montaż wiaty rowerowej 4 stanowiskowej wraz ze stojakami na rowery Marta Mikołajewska 2023-08-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
795570 OŚ.271.50.2023.I Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowo na lata 2023-2038" Marta Mikołajewska 2023-07-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
793253 WK.271.51.2023.II Budowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Stara Łubianka, ul. Kościuszkowców Marta Mikołajewska 2023-07-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
793286 IZ.271.52.2023.II Wykonanie projektu zatoki autobusowej - pętli przy drodze wojewódzkiej DW 179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5 Marta Mikołajewska 2023-07-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
783254 FU.271.38F1.2023.I Zakup oraz dostawa ustrojów akustycznych - adaptacja akustyczna sali w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie Marta Mikołajewska 2023-06-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
782347 IZ.271.46.2023.IV Zakup, montaż i transport wiaty/altany ogrodowej w Leżenicy gm. Szydłowo Marta Mikołajewska 2023-06-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
476252 WD.271.38.2021-I Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądek. Magdalena Dudek 2021-07-02 08:37:41 Zapytanie o propozycję Service Go to
464411 WD.271.38.2021-I Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gądek. Magdalena Dudek 2021-05-28 14:24:12 Zapytanie o propozycję Service Go to