Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
888669 SZPZLO/ZP/01/24 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie Anna Fijałkowska 2024-03-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
893382 10/24 Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się w Zakładach Lecznictwa Otwartego prowadzonych przez SZPZLO Warszawa Praga Południe (z podziałem na 4 zadania). Agnieszka Joachimiak 2024-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
881937 7/24 Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się w Zakładach Lecznictwa Otwartego prowadzonych przez SZPZLO Warszawa Praga Południe (z podziałem na 28 zadań). Agnieszka Joachimiak 2024-02-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
880480 6/24 Wykonanie przeglądu i kalibracji czujników gazu w ZLO przy ul. Stryrskiej 44 należącego do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Agnieszka Joachimiak 2024-02-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
879954 2/24 Dostawa preparatów do dezynfekcji i odkażania w podziale na zadania Anna Fijałkowska 2024-02-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
879985 3/24 Dostawa dermatoskopu Anna Fijałkowska 2024-02-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
871078 1/24 Świadczenie usługi w zakresie prania odzieży i bielizny medycznej dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe Magdalena Kaszak 2024-01-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
866807 SZPZLO/ZP/05/23 Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Agnieszka Joachimiak 2023-12-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
837956 30/23 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na zadania Magdalena Kaszak 2023-11-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
828384 36/23 Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Magdalena Kaszak 2023-10-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
824251 34/23 Świadczenie usługi przeprowadzenia badania i oceny sprawozdań finansowych SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrachunkowy 2023 i 2024 Anna Fijałkowska 2023-10-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
821628 33/23 Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego - perymetru Małgorzata Dorengowska-Grabowska 2023-10-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
748257 SZPZLO/ZP/01/23 Sukcesywna dostawa probówek oraz akcesoriów do systemu próżniowego pobierania krwi Anna Fijałkowska 2023-06-16 16:18:53 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
726934 4/23 Usługi w zakresie badań i pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego urządzeń znajdujących się w obiektach ZLO należących do SZPZLO Warszawa Praga Południe wraz z wyznaczeniem i oznakowaniem stref ochronnych, w okresie 24 miesięcy. Agnieszka Joachimiak 2023-02-10 15:19:21 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to