Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
744509 EK-ZZ/ZP.261.10.D.2023 2023/BZP 00145509 Dostawa warzyw, owoców i kiszonek Joanna Nawłatyna 2023-04-03 11:00:00 - Supply Go to
735130 EK-ZZ/ZP.261.07.D.2023 2023/S 045-128077 dostawa leków Joanna Nawłatyna 2023-04-07 10:00:00 - Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
726993 EK-ZZ/ZP.261.04.D.2023 2023/S 030-086984 dostawa endoprotez Joanna Nawłatyna 2023-03-15 11:00:00 - Supply Go to
726989 EK-ZZ/ZP.261.05.D.2023 2023/S 030-085982 dostawa implantów-wszczepów ortopedycznych Joanna Nawłatyna 2023-03-15 09:00:00 - Supply Go to
723760 EK-ZZ/ZP.261.02.U.2023 2023/BZP 00079056 ODBIÓR, TRANSPORT i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH zmieszanych i segregowanych z ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Joanna Nawłatyna 2023-02-14 12:00:00 - Service Go to
723756 EK-ZZ/ZP.261.01.U.2023 2023/BZP 00079035 Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Joanna Nawłatyna 2023-02-14 10:00:00 - Service Go to
706827 EK-ZZ/ZP.42.06.2022 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań: • RTG, • CT (tomografii komputerowej), na rzecz pacjentów ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert Joanna Nawłatyna 2022-12-20 12:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
697587 EK-ZZ/ZP.261.54.D.2022 2022/BZP 00464663/01 Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego, drobiu i wędlin Joanna Nawłatyna 2022-12-13 11:00:00 - Supply Go to
697591 EK-ZZ/ZP.261.52.D.2022 2022/BZP 00464841/01 Dostawa materiałów opatrunkowych Joanna Nawłatyna 2022-12-12 11:00:00 - Supply Go to
683232 EK-ZZ/ZP.261.50.D.2022 2022/S 209-594410 ZAKUP I MONTAŻ MAMMOGRAFU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE Joanna Nawłatyna 2022-11-24 11:00:00 - Supply Go to
679179 EK-ZZ/ZP.261.48.RB.2022 2022/BZP 00402269/01 PRZEBUDOWA, DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU B NA POTRZEBY UTWORZENIA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO I ODDZIAŁU REHABILITACJI STACJONARNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE – ETAP I Joanna Nawłatyna 2022-11-04 11:00:00 - Construction work Go to
675998 EK-ZZ/ZP.261.45.RB.2022 2022/BZP 00391176/01 MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO w zakresie trzech sal operacyjnych W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ-WYPOSAŻ” Joanna Nawłatyna 2022-10-31 11:00:00 - Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings