Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
399865 ZP/p/43/2020 Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej dla SP ZOZ MSWiA w Poznaniu Dział zamówień publicznych 2020-12-04 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
400610 ZP/p/42/2020 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla Pracowni Naczyniowej Dział zamówień publicznych 2020-12-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
391407 ZP/p/38/2020 Dostawa implantów ortopedycznych Dział zamówień publicznych 2020-12-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
398364 ZP/p/41/2020 Ubezpieczenie mienia i pojazdów Szpitala Dział zamówień publicznych 2020-12-01 12:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
394995 ZP/p/40/2020 „DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA NOWO BUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO I SALI WYBUDZEŃ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI” CZĘŚĆ X Dział zamówień publicznych 2020-11-18 09:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
391760 ZP/p/39/2020 Dostawa leków Dział zamówień publicznych 2020-11-17 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
387115 ZP/p/37/2020 Sukcesywna dostawa materiałów ekploatacyjnych do urządzeń drukujących Dział zamówień publicznych 2020-10-26 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
384974 ZP/p/35/2020 Dostawa stent - graftów Dział zamówień publicznych 2020-10-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
374052 ZP/p/30/2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I KRWINEK WZORCOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ SYSTEMU BACK UP DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Dział zamówień publicznych 2020-10-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
379810 ZP/p/36/2020 Dostawa ambulansu typu C Dział zamówień publicznych 2020-10-02 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
376634 ZP/p/32/2020 Dostawa środków czystości oraz materiałów higienicznych Dział zamówień publicznych 2020-09-18 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
375147 ZP/p/33/2020 Dostawa ambulansu typu C Dział zamówień publicznych 2020-09-15 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to