Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632885 ZP/14/2022 Dostawy leku Benralizumab w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej Karolina Potopowicz 2022-07-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
632235 ZP/15/2022 Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu.” Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Andrzej Żuk 2022-07-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
627791 ZP/9/2022 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku- uzupełnienie Paulina Kulma 2022-07-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
622299 ZP/13/2022 DOSTAWY LEKÓW PRZECIWWIRUSOWYCH W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO ERADYKACJA WIRUSA ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B I C Karolina Potopowicz 2022-07-04 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
629530 ZP/8/2022 Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora Paulina Kulma 2022-07-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
625211 ZP/11/2022 Dostawy produktów farmaceutycznych - uzupełnienie Karolina Potopowicz 2022-06-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
617641 ZP/12/2022 Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz ze stacją opisową Andrzej Żuk 2022-06-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
620534 PK/152/2022 Dostawa drobnego sprzętu kuchennego w celu wyposażenia refundowanego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Andrzej Żuk 2022-06-03 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
608554 ZP/10/2022 Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu Paulina Kulma 2022-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
604314 PK/102/2022 Usługa zapewnienia specjalistycznej i kompleksowej ochrony fizycznej osób w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 Andrzej Żuk 2022-04-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
592653 ZP/7/2022 Dostawy leku Mepolizumab Karolina Potopowicz 2022-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590228 PK/91/2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych Andrzej Żuk 2022-03-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
587800 PK/75/2022 Wykonanie usługi auditu certyfikacji systemów zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 Andrzej Żuk 2022-03-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings