Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Service Basic mode - no negotiation 660100 90524000-6 I quarter No - - 2023-01-04 13:24:45 2023-01-04 13:24:45
Dostawa materiałów opatrunkowych Delivery Basic mode - no negotiation 234756.08 33141110-4 I quarter Yes - Show content 2023-05-16 12:24:05 2023-05-16 12:24:05
Świadczenie usług pralniczych z transportem bielizny i odzieży szpitalnej Service Basic mode - no negotiation 470580 - II quarter No - Show content 2023-05-16 12:28:04 2023-05-16 12:25:44
Dostawa materiałów medycznych j.uż. Delivery Basic mode - no negotiation 495952.1 33140000-3 II quarter No - Show content 2023-05-16 12:27:46 2023-05-16 12:27:46
sprzęt medyczny Delivery EN Nieograniczony 1849992 - II quarter No Show content Show content 2023-06-29 07:50:05 2023-06-29 07:49:12
dostawa płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego Delivery Basic mode - no negotiation 251856.65 - III quarter Yes - - 2023-07-12 12:45:07 2023-07-12 12:45:07
Dostawa ambulansu typu C Delivery Basic mode - no negotiation 529995 - III quarter No - - 2023-08-24 12:56:51 2023-08-24 12:56:51
Dostawa leków Delivery EN Nieograniczony 1150117.3 - IV quarter No - - 2023-10-20 12:13:43 2023-10-20 12:13:43