Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
384262 1/DSZ/2020 Zakup sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia medycznego na potrzeby walki z koronowirusem „Razem powstrzymamy koronawirusa” (...) Wioleta Szyszka-Pietroń 2020-10-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
385451 27/20/ZP/PN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WALKI Z KORONAWIRUSEM „RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA” NR WNIOSKU WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 ZŁOŻONY W RAMACH NABORU NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA DLA DZIAŁANIA: 10.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA Beata Falkus 2020-10-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
386784 28/20/ZP/PN DOSTAWA LEKU „TRACRIUM" Wioleta Szyszka-Pietroń 2020-10-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377882 23/20/ZP/PN Dostawa wieży artroskopowej z urządzeniem rejestracyjnym, monitorem, narzędziami artroskopowymi i optykami oraz implantami artroskopowymi. Anna Krawczyk 2020-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
384270 1/BO/2020 Dostawa rękawic chirurgicznych jednorazowego użytku. Anna Krawczyk 2020-10-15 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
384846 3/APTEKA/2020 Dostawa leku Tracrium 50mg/5ml * 5 amp Sylwia Skrzypczyk 2020-10-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
382480 2/Apteka/20 Dostawa fartuchów sterylnych, wzmocnionych. Anna Krawczyk 2020-10-08 12:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
380569 1/APTEKA/2020 Dostawa leku TRACRIUM 50mg/5ml x 5amp Wioleta Szyszka-Pietroń 2020-09-28 12:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to