Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
402769 EZ/855/EI/20 USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO SYSTEMU AMMS WRAZ ZAKUPEM LICENCJI Ewa Kupis 2020-12-07 10:30:00 Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
379071 EZ/619/EM/20 Dostawy aparatury medycznej zgodnie z projektem „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 Ewa Kupis 2020-10-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370761 EZ/163/417/20 Dostawy wyrobów medycznych do hemodynamiki Ewa Kupis 2020-09-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
371955 EZ/386/917/20 Dostawy stymulatorów nerwu błędnego wraz z dzierżawą programatora Magdalena Wieczerzak 2020-09-24 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
370093 EZ/484/610/20 Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych Zofia Dombrowska 2020-09-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
367717 EZ/155/117/20 Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów RIRS Zofia Dombrowska 2020-09-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
333834 EZ/217/NT/20 Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych Marta Pasek-Zarzycka 2020-05-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
330422 EZ/060/NT/20 Usługi kompleksowego prania oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, mopów oraz prania i dezynfekcji materacy i poduszek Marta Pasek-Zarzycka 2020-05-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
333291 EZ/200/NT/20 Usługi transportu sanitarnego typu „T” i „K” Marta Pasek-Zarzycka 2020-05-08 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
338099 EZ/215/NT/20 USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO AMBULANSEM TYPU „S” Marta Pasek-Zarzycka 2020-05-06 10:00:00 Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
321394 EZ/797/810/19 Dostawy radiofarmaceutyków i zestawów do przygotowania radiofarmaceutyków. Marta Pasek-Zarzycka 2020-04-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to