Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
362825 ZP 05/20 Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-08-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
362821 ZP 04/20 Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
355022 ZP 03/20 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-06-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
301342 ZP 01/20 ZP 01/20 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-02-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
303864 ZP 02/20 Usługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
287599 ZP 16/19 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
295179 ZP 18/19 Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
285628 ZP17/19 Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego. Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-12-17 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
285802 ZP 15/19 Wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek” Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-12-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
271927 ZP 14/19 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-11-22 09:00:00 - Service Go to