Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
469075 ZO 07/21 Dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-06-24 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
472095 ZO 06/21 Dostawa artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-06-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
471408 ZP 08/20 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu pn.: „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Ogólnego w Grajewie wraz z zakupem sprzętu medycznego” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
461839 ZO 05/21 Dostawa obuwia dla personelu Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-06-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
442666 ZP 02/21 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-05-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
447196 ZO 04/21 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-04-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
439416 ZO 03/21 Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-04-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
430102 ZP 01/21 Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-03-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
430953 ZO 02/21 Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-03-16 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
422924 KO 01/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-02-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
422932 KO 02/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach szpitalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-02-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
409669 ZP 11/20 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-01-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
392682 ZP 10/20 Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-12-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings