Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
303864 Usługę w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-28 09:00:00 Announcement about order Go to
301342 ZP 01/20 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-30 09:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
287599 Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-17 09:00:00 Announcement about order Go to
295179 Termomodernizacja 5 budynków Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2020-01-15 11:00:00 Announcement about order Go to
285628 Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego. Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-12-17 12:00:00 Announcement about order Go to
285802 Wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek” Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-12-17 09:00:00 Announcement about order Go to
271927 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-11-22 09:00:00 Announcement about order Go to
269175 ZP 13/19 na wykonanie projektu zamiennego do pozwolenia na budowę nr 82/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz uzyskanie nowego pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z projektem zagospodarowania, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem dla samochodów osobowych i podjazdem dla karetek” Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-11-06 10:00:00 Announcement about order Go to
262263 ZP 11/19 Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-11-05 09:00:00 Announcement about order Go to
264901 ZP 12/19 "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez remont, przebudowę i adaptację pomieszczeń Oddziału Dziecięcego". Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-10-23 10:00:00 Announcement about order Go to
251097 ZP 10/19 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-09-05 09:00:00 Announcement about order Go to
241361 ZP 09/19 Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Dział Techniczno – Eksploatacyjny 2019-08-19 09:00:00 Announcement about order Go to