Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
825647 ZO 10/23 Usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
816000 zp 12/23 „Dostawa artykułów medycznych i niemedycznych jednorazowego użytku” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
819112 ZP 13/23 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie wraz z najmem pomieszczeń Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-10-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
825684 ZP 16/23 Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych oraz wyposażenia Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-11-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821247 ZP 15/23 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
813090 ZP 11/23 „Dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych do zabiegów z zakresu elektrofizjologii na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
809523 ZP 10/23 „Dostawa środków dezynfekcyjnych” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
800964 ZP 09/23 Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych oraz wyposażenia Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-09-01 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
781662 ZP 05/23 Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych oraz wyposażenia Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-07-28 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
781661 ZP 08/23 Zakup i dostawa stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
777233 ZP 06/23 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-06-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
779744 ZP 07/23 „Zakup i dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem medycznym” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-06-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
774846 ZO 05/23 Usługa odbioru, przewozu, przechowywania i wydania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-06-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
769087 ZP 04/23 „Dostosowanie istniejącego pomieszczenia i instalacja do potrzeb sali intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings