Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928361 ZP 07/24 Dostawa płynów infuzyjnych Izabela Gajko 2024-06-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
932555 ZP 08/24 Dostawa materiałów, implantów ortopedycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
940964 ZP 09/24 „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-07-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922636 ZP 05/24 Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-06-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
925740 ZP 06/24 „Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
922627 ZP 04/24 Dostawa testów alergologicznych wraz z dzierżawą aparatury Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
910856 ZP 03/24 Dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-04-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
908410 ZO 07/24 Zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-04-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
881558 ZP 02/24 Wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
871396 ZP 01/24 „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-02-07 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
871398 ZO 1/24 Usługa wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
869762 ZP 21/23 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2024-01-04 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
839498 ZP 14/23 „Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego” Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2023-12-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings