Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
430953 ZO 02/21 Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-03-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
430102 ZP 01/21 Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów pochodzenia medycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-03-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
422924 KO 01/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-02-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
422932 KO 02/21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach szpitalnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-02-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
409669 ZP 11/20 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2021-01-15 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
392682 ZP 10/20 Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-12-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
391185 ZP 09/20 Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-11-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
383327 ZP 06/20 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku medycznych i niemedycznych Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-11-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
389318 ZP 08/20 Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-11-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
383898 ZP 07/20 Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-10-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
362825 ZP 05/20 Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-08-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
362821 ZP 04/20 Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 2020-08-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings